Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

  • Kokemuksia maaseudun, maa- ja metsätalouden digitalisaatiosta 

   Yli-Kauppila, Nicklas (12.05.2020)
   Pro gradu -tutkielmani aiheena on digitalisaation kokemus maa- ja metsätalouden parissa. Digitalisaatio on yleistynyt erinäisissä tuotannollisissa prosesseissa ja on yleistymässä yhä kasvavassa määrin myös maa- ja metsätalouden ...
   avoin