Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

  • Tapauskohtainen päätöksentekoteoria 

   Mörönen, Pauli (16.11.2020)
   Hyödyn maksimoinnin -teoria on toiminut pohjana sille, miten taloustieteessä käsitetään päätöksentekoa. Kyseisessä teoriassa rationaalinen päätöksentekijä optimoi hyötyfunktio-taan näin maksimoiden odotetun hyötynsä. Kun ...
   avoin