Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

  • Idiomatiska uttryck i läroböckerna Inne 3 och Inne 8 

   Tammi, Tarita (29.07.2019)
   Denna undersökning handlar om idiomatiska uttryck i lärobokserien Inne. Inne är en lärobokserie för A-svenska på gymnasiet av förlaget Finn Lectura. Den följer grunderna för läroplanen från år 2016. Idiom och idiomatiska ...
   avoin