Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (rajattu näkyvyys)

Aineistot 493-512 / 2565

   Asiasana
   E-TRF, sample preparation, metabolism, tissue classifying [1]
   Early Modern English, news pamphlets, genre, titles, title pages, illustrations, textual labels [1]
   early-life, mother-child interaction, obesity, overweight, two-year-old [1]
   Ebola virus disease, Ebola virus glycoprotein, Pharmacophore models, Structure-based virtual screening, Natural compound database, Potent inhibitor [1]
   ECM-järjestelmät, yrityssisällön hallinta, CAD, sisällönhallinta [1]
   eco-innovation, product research and development, innovation management [1]
   ecocriticism, suburbia, nature, environment, Rick Moody, The Ice Storm [1]
   economic policy, financial stability, macroprudential, regulation, systemic risk [1]
   Economics, Greenhouse Gas Emissions, Inequality [1]
   Edge Computing, Embedded AI, Human-Sensing Techniques, IoT, Deep Neural Networks, Thermal Imaging, mm-wave Radar, Intelligent Buildings [1]
   EDI, Freight Transport Information, Information Quality, IOIS, IOS, Maritime and Logistics Industry, Platform, Standard for Information Exchange [1]
   Edunvalvonta, Edunvalvontaoikeus, Edunvalvonnan viimesijaisuus, Edunvalvojan määrääminen, Holhoustoimi, Holhoustoimilaki, Itsemääräämisoikeus [1]
   Edunvalvontaoikeus, holhoustoimilaki, edunvalvojan määrääminen, edunvalvojan määräämisen edellytykset [1]
   edunvalvontavaltuutus, edunvalvonta, edunvalvontavaltakirja, jäämistösuunnittelu [1]
   eduskuntapuhe, faktantarkistus, teoriaohjaava sisällönanalyysi, totuus, valhe, poliittinen epätotuus, raideliikennepolitiikka [1]
   EEG, osaaminen, laboratoriohoitaja, sairaanhoitaja [1]
   eettinen kuluttaminen, yrityksen yhteiskuntavastuu, ostopäätös [1]
   Eettinen ristiriitatilanne, omatunto, omatuntoon perustuva kieltäytyminen [1]
   Efektiivinen veroaste, verokulu, tilikauden tulokseen perustuva vero, laskennallinen vero, veroraportointi, osavuosikatsausraportointi, tilinpäätösraportointi, IFRS-standardit, Suomessa julkisesti noteeratut yhtiöt [1]
   ehdokashankinta, ehdokasasettelu, rekrytointi, edustus, valta, demokratia, vaalit [1]