Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (rajattu näkyvyys)

Aineistot 973-992 / 2565

   Asiasana
   K-Beauty, distribution, import [1]
   Kaarina, Ravattula, Ristimäki, asuinpaikka, keramiikka, kohteensisäinen analyysi, radiohiiliajoitukset, rautakausi, saviastiat, teemakartat, varhaiskeskiaika. [1]
   kaihi, synnynnäinen kaihi, kaihileikkaus, IOL [1]
   kaksikielisyys, maahanmuutto, monikielisyys, perheen kielipolitiikka [1]
   kaksoiskansalaisuus, monikansalaisuus, turvallisuus, sidonnaisuudet, ulkomaansidonnaisuudet, virka, valtio, virkamies [1]
   kaksoisura, uratavoite, uramalli, possible selves, urheilu-ura, jalkapallo [1]
   kalastuselinkeino, vähempiarvoinen kala, kiertotalous, suljettu kierto, biokaasu [1]
   Kalprotektiini, TPX-määritystekniikka, , tulehdukselliset suolistosairaudet [1]
   Kamerun, kulttuuri, Kamerunin ev.lut. kirkko (EELC), kirkolliset ilmoitukset, muistiyhteisö, peruskertomus, kommunikointi, yhteisöllisyys, uskonto [1]
   Kansainvälinen hankinta, toimittajasuhteen elinkaari, kiinalainen toimittaja [1]
   kansainvälinen merioikeus, pysäytys, toimivalta, tarkastusoikeus, maahanmuuttajien salakuljetus, ihmiskauppa, orjakauppa [1]
   kansainvälinen tietojenvaihto, virka-apudirektiivi, DAC, verotustiedot [1]
   kansainvälinen urheiluoikeus, kansainvälinen oikeus, transnationaalinen globaali urheiluoikeus, transnationaalinen oikeus, lex sportiva, tasa-arvo, yhdenvertaisuus, urheilun periaatteet, urheilun etiikka, ihmisoikeudet, urheilu [1]
   kansainvälinen vero-oikeus, EU-vero-oikeus, yritysverotus, kiinteä toimipaikka, virtuaalinen kiinteä toimipaikka, merkittävä digitaalinen läsnäolo, merkittävä taloudellinen läsnäolo, käyttäjälähtöinen arvonmuodostus [1]
   kansainvälisyys, globaalikasvatus, kansainvälinen koulu, Suomi, Islanti [1]
   kansakoulu, kouluruokailu, 1940-luku, 1950-luku [1]
   kansalaisjärjestö, johdon ohjausjärjestelmät, jännite [1]
   kansalaisjärjestöt, kehitysapu, kehitysmaat, kehitysyhteistyö, Namibia, nuorisojärjestöt, partio, Sambia, Suomen Partiolaiset, 1970-luku, 1980-luku [1]
   kansanlingvistiikka, kieli-identiteetti, Suomen murre rannikolla, murteiden tulevaisuus [1]
   kansanmusiikki, nykykansanmusiikki, arkistot, elinkaari, jatkumo, perinne [1]