Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (rajattu näkyvyys)

Aineistot 1556-1575 / 2666

   Asiasana
   oat, lipids, extraction, fatty acids, fractionation, GC-FID, UPLC-MS [1]
   OBOR, One Belt One Road, transport, rail freight [1]
   Odontogenic keratocyst, histopathology, keratocystic odontogenic tumor, parakeratinization, histological appearance, recurrence [1]
   Ohjelmistorobotiikka, automatisointi, taloushallinto, ostoreskontra [1]
   Ohjelmointiympäristön valinta, Ohjelmointikielen valinta, DevOps, CI/CD, SMART [1]
   oikeuden väärinkäyttö, arvonlisäverouudistus, arvonlisävero, Euroopan unioni [1]
   oikeudenmukainen yhteisöverotus, EU, soft law, OECD digiverohanke, kahden pilarin -malli, EU digitaalivero [1]
   oikeushistoria, avioero, huolto, tapaamisoikeus, lapsen etu [1]
   oikeushistoria, kollektiivinen kuluttajansuoja, kuluttajan oikeudet, kuluttajapolitiikka, etujärjestöt, korporativismi [1]
   oikeushistoria, markkinointi, markkinointirikos, kilpailumenettelyrikos, sopimaton menettely, vilpillinen kilpailu, kuluttajansuoja [1]
   oikeushistoria, oikeudellinen siirrännäinen, transplantti, oikeushenkilön rangaistusvastuu, yhteisövastuu, yhteisösakko [1]
   oikeushistoria, pikaluotto, kuluttajansuoja, velkaantuminen, ylivelkaantuminen [1]
   oikeushistoria, rahanpesu, talousrikokset, terrorismi, luottolaitokset, talouselämä, uusliberalismi, EU, finanssikriisit, teknologinen kehitys [1]
   oikeuskeinojen kumulaatio, suorituksen viivästyminen, sopimussakko, so-pimuksen tulkinta, rakennusurakka, rakennusurakan yleisten sopimuseh-dot, YSE 1998 -ehdot [1]
   oikeussubjekti, tekoäly, juridinen henkilö, oikeushenkilö, oikeusteoria, oikeusfilosofia, yleinen oikeustiede, vaihtoehtoinen lainoppi, kriittinen lainoppi, tietojenkäsittelytiede, sosiologia, tahtoteoria, intressiteoria, instrumentalistinen teoria, funktionaalisen toimijuuden teoria [1]
   oikeusturva, oikeuden saatavuus, ryhmäkanne, kuluttajansuoja [1]
   oikeusturva, perusoikeudet, Euroopan ihmisoikeussopimus, oikeudenkäynnin viivästyminen [1]
   oikeusturva, työkyvyttömyyseläke, vakuutuslääkärijärjestelmä, vakuutuslääkäri [1]
   oikeusvoima, oikeusvarmuus, oikeusturva, ylimääräinen muutoksenhaku, valtion vahingonkorvausvastuu, EU-oikeus, hallintoprosessi [1]
   Okinawa, militarism, peace movement, anti-war, pacifism, Japanese politics [1]