Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (rajattu näkyvyys)

Aineistot 2174-2193 / 2666

   Asiasana
   tahdonvastainen huostaanotto, lastensuojelu, oikeusturva, lapsen etu, hallintoprosessi [1]
   taidehistoria, öljyvärimaalaus, maisemamaalaus, tyylisuunnat, ikonografia, feminismi, yksityiskohdat, uusmaterialismi [1]
   taidekuvan tulkinta, kuvataidekasvatus, kuvataide, peruskoulu, alakoulu, visuaalinen lukutaito [1]
   taidepohjainen projekti, draamakasvatus, projektioppiminen, korkeakouluopiskelijat, opettajankoulutus [1]
   Taidetestaajat, nykytaide, taidekasvatus, narratiivisuus, taidemuseo, sarjakuva, yläkouluikäinen [1]
   Takaisinostot, tapahtumatutkimus [1]
   talent management, talent retention, skilled immigrant, social integration, social exchanges [1]
   Taloudellinen kriisi, johdon laskentatoimen ammatti, controller, rooli [1]
   Taloudellinen suunnittelu, suunnittelujärjestelmät, johdon ohjausjärjestelmät, yritysosto, integraatio [1]
   taloushallinnon digitalisaatio, kirjanpitäjän työ [1]
   Taloushallinto, Ulkoistaminen, Ulkoistuspalvelu, Palvelun laatu, Kokonaisval-tainen laadunhallinta, TQM, Lean, Laatukustannus, Laatukustannuslaskenta [1]
   Taloushallinto, ulkoistaminen, ulkoistusprosessi, ydintoiminnot [1]
   Talousjohtaja, CFO, pörssiyhtiö, työ, rooli, ura, merkityksellistäminen [1]
   talouskehitys, ennustaminen, DSGE-malli, neuroverkot [1]
   talouspolitiikka, eduskunta, finanssikriisi, kehysanalyysi, ideat [1]
   talousrikokset, kirjanpitorikos, velallisen epärehellisyys, varoitusmerkit, rikosperusteinen erityistarkastus [1]
   taloustiede, makrotalousuutiset, valuuttatuotto, Suomi [1]
   taloustiede, työllisyys, talouskasvu, yritystoiminta, Solow’n residuaali, luova tuho [1]
   tapaturmavakuutus, työtapaturma, henkilövakuuttaminen, sosiaalivakuuttaminen, ammattiurheilija [1]
   tapaustutkimus, esiopetus, monilukutaito, mediakasvatus, tieto- ja viestintäteknologia, tvt-osaaminen, älylaitteet [1]