Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (rajattu näkyvyys)

Aineistot 2400-2419 / 2666

   Asiasana
   ulkoinen työkierto, urakehitys [1]
   ulkoistaminen, kotiuttaminen, maksulliset lisäturvat, päätösmatriisi [1]
   ulkoistaminen, logistiikka, logistinen suorituskyky [1]
   ulkomaalaisoikeus, kansainvälinen suojelu, toissijainen suojelu, sisäinen pako, sisällön analyysi, yhteiskunnallinen turvallisuus, liikkuvuuden kontrolli [1]
   Ulkona oppiminen, osallisuus, esikoulu, esiopetus, Luonnossa kotonaan, metsämörritoiminta [1]
   ulkopolitiikka, Vietnamin sota, sissit, päätöksenteko, sissisota, kansainväliset suhteet, kylmä sota, turvallisuuspolitiikka [1]
   unconventional monetary policy, vector autoregression, shadow rate term structure modelling [1]
   Unesco, The Unesco Courier, kulttuuridiplomatia, kehitysmaat, kolmas maailma, kehitysyhteistyö, kehitysapu, koulutus, kylmä sota, Yhdysvallat [1]
   uniapnea, unihäiriö, lyhentynyt hammaskaari, epäonnistunut hoito [1]
   unintentional drowning, autopsy, alcohol, psychotropic drugs [1]
   urheilu, kulttuurinen muisto, sosiologinen trauma, kollektiivinen kulttuuri, sisällönanalyysi, teema-analyysi [1]
   urheiluoikeus, kilpailuoikeus [1]
   urheiluoikeus, kilpailuoikeus, toimialarajaukset, urheilusponsorointi, markkinointisäännöt [1]
   urheiluoikeus, yhdistysoikeus, kohtuullistaminen, sovittelu, oikeusturvalautakunnat [1]
   urheiluteknologia, markkinointiautomaatio, design science, segmentointi [1]
   usability testing, automated usability testing, käytettävyystestaus, automatisoitu käytettävyystestaus [1]
   User involvement, technology acceptance model, natural language processing [1]
   user research, user analytics, customer feedback, product management [1]
   uskontotiede, uskonnollinen maisema, Maaseudun Tulevaisuus [1]
   UTAUT2-malli, suoritusodotukset, hedonistinen motivaatio, persoonallisuus, viiden faktorin malli, tunnollisuus, tavat [1]