Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (rajattu näkyvyys)

Aineistot 635-654 / 2407

   Asiasana
   GABA, reseptori, humala, kolmitesti [1]
   gamma, radiation, spectrometry, quality control [1]
   GCMO, STDP, neuromorphic, memristor, synapse [1]
   GDM, dietary intake, eating frequency, fat, fat quality, dietary pattern [1]
   Gender equality, human resource management, Japan [1]
   General Data Protection Regulation, data protection, fundamental rights, mergers and acquisitions, international trade [1]
   General Data Protection Regulation, Informed Consent, Broad Consent, Biomedical Research, Biobank Research [1]
   Geo-blocking, audiovisual materials, VPN, copyrights, European Single Market, Geo-blokkaus, maantieteelliset rajoitukset, VPN, tekijänoikeudet, Euroopan sisämarkkinat, audiovisuaaliset materiaalit [1]
   geriatria, muistisairaus, EKG [1]
   gestational diabetes, obesity, diet, physical activity [1]
   globaalit käännösstrategiat, kääntäjän esipuhe, kääntäjän näkyvyys, paratekstit [1]
   Global key account management, internal challenges, external challenges, Finnish multinational organizations Kansainvälinen avainasiakashallinta, sisäiset haasteet, ulkoiset haasteet, suomalaiset monikansalliset yritykset [1]
   global supply chain, supply chain risk management, supply chain risk management process, mitigation strategy, container liner shipping, Covid-19, container shortage globaali toimitusketju, toimitusketjujen riskinhallinta, toimitusketjujen riskinhallintaprosessi, lieventämisstrategiat, konttilinjaliikenne, Covid-19, konttipula [1]
   glyfosaatti, AMPA, japaninviiriäinen, maksa, alkio [1]
   glyfosaatti, ekotoksikologia, torjunta-ainejäämät, japaninviiriäinen [1]
   GMM, portfolio, tavoitehinnat, Black-Litterman [1]
   Goldbachin konjektuuri, Vinogradov, ympyrämenetelmä, pääkaaret, sivukaaret, alkuluku, luvun esitysten määrä kolmen alkuluvun summana, singulaarinen sarja [1]
   google trends, hakukonedata, ylituotto, kaupankäyntivolyymi, volatiliteetti, osakemarkkina [1]
   Google Trends, hakukoneet, Pohjoismaat, yritysten listautuminen [1]
   Google Trends, investor attention, search volumes, attention-driven buying, Google Trends, sijoittajien huomio, hakukonedata, internet hakusanat [1]