Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (rajattu näkyvyys)

  • Jakamistalous ja henkilökohtaisen tulon verotus 

   Berg, Anna (29.04.2019)
   Jakamistaloudelle ei vielä ole muodostunut yhteisesti hyväksyttyä määritelmää. Verotuksen näkökulmasta olennaista on ymmärtää, että jakamistalous on mahdollistanut palveluiden tarjoamisen yksityishenkilöltä toiselle myös ...
   suljettu