Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (rajattu näkyvyys)

  • Ravintolapalvelut päivittäistavarakaupan arvolupauksessa 

   Jarkia, Jonatan (11.05.2020)
   Kaupan ala on murroksessa. Tätä vauhdittamassa on asiakkaiden muuttuvat tarpeet ja kiristyvä kilpailuedun tavoittelu. Yhtenä keskeisimmistä trendeistä suomalaisessa päivittäistavarakaupassa on ravintolapalveluiden sekoittuminen ...
   suljettu