Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (rajattu näkyvyys)

  • Päiväkotien tiimityön kehittäminen 

   Juntti, Sirkku (23.10.2023)
   Tämä pro gradu -tutkielmani käsittelee tiimityötä varhaiskasvatuksessa, tarkemmin päiväkodeissa. Tutkimuksen kohteena oli yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajan neljä päiväkotia. Tutkimusaineisto kerättiin ...
   suljettu