Selaus tiedekunnan mukaan kokoelmassa Opinnäytetöiden tiivistelmät (ei kokotekstiä) Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

  • 3D-grafiikan selaintekniikat, erikoistapauksena karttasovellukset 

   Mäenpää, Harri (Turun yliopisto, 08.06.2016)
   Harava on karttapohjainen kyselypalvelu, jonka avulla voidaan kerätä tietoa erilaisista kyselykohteista. Harava-kyselypalvelussa kyselyihin voidaan vastata muun muassa tekstikentillä, monivalinnoilla ja merkitsemällä alueita ...
  • 3D-tulostuksen hyödyntäminen konseptimallien ja tuoteprototyyppien valmistuksessa 

   Pyökäri, Miikka (Turun yliopisto, 19.12.2017)
   Tutkielmassa tarkastellaan 3D-tulostamisen hyödyntämistapoja konseptimallien ja silikonisten prototyyppien valmistuksessa. Prototyyppivalmistus on yksi 3D-tulostustekniikan ensimmäisistä sovelluskohteista ja siksi sitä on ...
  • 802.11-standardiperhe 

   Roinila, Joni (Turun yliopisto, 10.02.2016)
   Langattomien verkkojen kehitys juontaa juurensa 1980-luvulle, jolloin eri valmistajat julkaisivat omia valmistajakohtaisia tuotteitaan. Kuluttajalle tämä tarkoitti sitoutumista yhteen valmistajaan ja yhteensopivuusongelmia ...
  • A Mobile High Sensitivity On-field Organophosphorous Compounds Detecting System for IoT Based Food Safety Tracking 

   Liang, Hao (Turun yliopisto, 08.06.2016)
   Food safety has always been a social issue that draws great public attention. With the rapid development of wireless communication technologies and intelligent devices, more and more Internet of Things (IoT) systems are ...
  • A Multimedia Video Player Based of FFmpeg 

   Li, Dongdong (Turun yliopisto, 08.06.2016)
   With the rapid development of Internet technologies, video and audio processing are among the most important parts due to the constant requirements of high quality media contents. Along with the improvement of network ...
  • A Real-Time System for Wireless Human Activity Sensing and Indoor Localization 

   Li, Guanchao (Turun yliopisto, 15.08.2017)
   Indoor localization and human activity sensing have been studied in many perspectives in recent years. Researchers are making efforts to achieve better indoor localization accuracy, adaption ability and less cost. Many ...
  • A Research of Resource Scheduling Algorithm Based on Hadoop 

   Wei, Xiangang (Turun yliopisto, 08.06.2016)
   With the development of electronic devices, more and more mobile clients are connected to the Internet and they generate massive data every day. We live in an age of “Big Data”, and every day we generate hundreds of million ...
  • A Security Test Framework Design for QR Code Authentication 

   Wu, Shiqi (Turun yliopisto, 15.08.2017)
   QR code authentication system is a type of web application authentication system which uses the QR code scanning as the login credentials. Nowadays, there are more and more companies claiming the QR code authentication ...
  • A shoshonitic dyke in Lohja, southern Finland 

   Lehtinen, Marek (Turun yliopisto, 18.09.2017)
   The Lohja dyke is located about 25 km NW of the town of Lohja. It is E-W-trending, 5-6 m in width and sharply cross-cuts the Svecofennian bedrock, showing a chilled margin. The rock contains small xenoliths and carbonate-filled ...
  • A study of IoT platforms and ecosystems 

   Vuorenmaa, Jarno (Turun yliopisto, 19.12.2016)
   The Internet of Things promises novel applications, new markets, and improvements to business processes. This thesis discusses related challenges from technical and economic perspective. Despite the rapid development of ...
  • A Study of Multicast Performance in IEEE 802.11 Wireless Local Area Networks 

   Suni, Sami (Turun yliopisto, 23.02.2016)
   Langattomat lähiverkot ovat yleistyneet ja monin paikoin niillä pyritään täysin korvaamaan perinteiset kaapeloidut verkot. Samalla verkoissa välitettävät palvelut monipuolistuvat. Etenkin interaktiivisten sisältöjen ja ...
  • A Study of Privacy Preserving Queries with Bloom Filters 

   Ramezanian, Sara (Turun yliopisto, 14.01.2016)
   This thesis focuses on the private membership test (PMT) problem and presents three single server protocols to resolve this problem. In the presented solutions, a client can perform an inclusion test for some record x in ...
  • A Survey on Software Implementations of Binary Elliptic Curves on IoT Devices 

   Hosseini Khondabi, Seyed (Turun yliopisto, 14.12.2016)
   Internet-of-Things is a modern concept that provides marvelous opportunities for several innovative applications. A new environment is created by IoT devices because of having limited resources. Therefore, existing protocols ...
  • ADMET and adverse effects predictive modeling based on FDA-approved drugs Data 

   Legehar, Ashenafi (Turun yliopisto, 31.01.2017)
   Absorption, Distribution, Metabolism, Excretion and Toxicity (ADMET) properties and adverse effects determine the success of each drug. These factors play an important role in the late-stage failure of drug candidates and ...
  • Adopting the Vaadin Java framework to rebuild VTT’s Web Interfaces and Database Applications 

   Sanghvi, Chamundeeswari (Turun yliopisto, 14.12.2015)
   With the growth in new technologies, using online tools have become an everyday lifestyle. It has a greater impact on researchers as the data obtained from various experiments needs to be analyzed and knowledge of programming ...
  • Advanced Persistent Threats – Proactive Mitigation Solutions for Organizations 

   Alin, Petteri (Turun yliopisto, 30.11.2016)
   Advanced Persistent Threat is a concept which has changed the essence of computer threats. While the world is turning to be completely dependent of the digital functions, it is about time to understand the current state ...
  • Aikaerotteisesti fluoresenssia mittaavan reaaliaikaisen PCR-laitteen kehitys 

   Pyykkö, Mikko (Turun yliopisto, 21.03.2016)
   Kvantitatiivinen reaaliaikainen polymeraasiketjureaktio (engl. polymerase chain reaction, PCR) on osoittautunut käyttäjäystävällisimmäksi menetelmäksi nukleiinihapposekvenssien kvantitoimisessa. Tätä menetelmää voidaan ...
  • ALD:ll a kasvatettujen Al2O3, ZrO2 ja HfO2 kalvojen ominaisuudet eri kasvatusolosuhteissa 

   Uusitalo, Rami-Roope (Turun yliopisto, 10.05.2017)
   Tässä Pro Gradu-tutkielmassa on kuvattu erilaisten metallioksidiohutkalvojen kasvatusmenetelmää ja -laitteistoa. Käytetty kasvatusmenetelmä on atomic layer deposition (ALD) ja käytetty laitteisto on itse rakennettu kokoonpano ...
  • An Information Security Extension to common Project Management Frameworks 

   Kossila, Johannes (Turun yliopisto, 14.03.2017)
   IT-organisaatiot ovat jo vuosikymmenien ajan pilkkoneet suuria työmääriä pienemmiksi ja helpommin hallittaviksi projekteiksi saavuttaakseen kilpailullisia etuja ja parantaakseen sisäistä tehokkuutta. Projektien ...
  • An Intelligent Healthcare Box Based on IoT Technology 

   Liu, Xingchen (Turun yliopisto, 15.08.2017)
   With the aging of the social population problem developing, the medical and nursing needs of the elderly are rising. Therefore, many Internet of Things (IoT) healthcare works came into being. They provide simple healthcare ...