Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Kandidaatin tutkielmat (rajattu näkyvyys)

  • Fonologiska skillnader mellan munsaladialekt hos två generationer 

   Ahmad Mohammad Samin, Maria (11.04.2024)
   Tutkielmani aiheena on kahden sukupolven väliset fonologiset erot Munsalassa käytettävässä suomenruotsin murteessa. Tarkoituksena on selvittää, mitä fonologisia murrepiirteitä molempien sukupolvien puheessa esiintyy, mitkä ...
   suljettu