Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa 1. Kirjat ja opinnäytteet

Aineistot 6082-6101 / 11624

   Asiasana
   M&A, event study, abnormal returns, short-term performance [1]
   maaginen realismi, genre, lajitutkimus [1]
   Maaginen realismi, hallusinaarinen realismi, Mo Yan, Seitsemän Elämääni, Salman Rushdie, Keskiyön lapset, Magical Realism, Hallucinatory Realism, Life and Death Are Wearing Me out, Midnight’s Children [1]
   maahan muuttaneet, työllistyminen, työllistymisväylät, alueellisuus, maakunnat [1]
   maahanmuuton välineellistäminen, hybridiuhka, maahanmuutto, rajaturvallisuus [1]
   maahanmuuttaja, kulttuuri, monikulttuurisuus, kotoutuminen, yhdenvertaisuus, marginaali [1]
   maahanmuuttaja, pakolainen, osallisuus, identiteetti, suomalaisuus, kotoutuminen, yksin alaikäisenä tullut turvapaikanhakija, transnationaalit perhesuhteet, ylirajaisuus, marginalisaatio [1]
   maahanmuuttaja, pakolainen, turvapaikanhakija, mielenterveystyö, hoitopolku, palvelujärjestelmä, trauma [1]
   maahanmuuttaja, terveys, terveydenhuolto [1]
   maahanmuuttajanaiset, sosiaalityö, sosiaalityön määrittely, teemahaastattelu, sisällönanalyysi [1]
   maahanmuuttajanuoret, maahan tulleet, nuoret, tulevaisuus, pyrkimykset, toimintamahdollisuudet [1]
   maahanmuuttajaoppilas, kaksikielisyys, toisen kielen oppiminen, toisen kielen opettaminen, interkulttuurinen kompetenssi, kielitietoisuus [1]
   maahanmuuttajaoppilas, osallisuus, kouluun kiinnittyminen, perusopetus, valmistava opetus [1]
   maahanmuuttajaoppilas, ystävyys- ja kaverisuhde, kouluhyvinvointi [1]
   maahanmuuttajat [3]
   maahanmuuttajat, erilaisuus, eronteot, diskurssianalyysi [1]
   maahanmuuttajat, haastattelututkimus, opetussuunnitelma, ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus [1]
   Maahanmuuttajat, Kotoutuminen, Työllistyminen, Kehysanalyysi [1]
   maahanmuuttajat, kulttuurinen moninaisuus, oppimisen tukeminen, opetussuunnitelma, diskurssianalyysi [1]
   Maahanmuuttajat, onnellisuus, subjektiivinen hyvinvointi, ristiin luokittunut monitasomallinnus, vertaileva tutkimus, European Social Survey [1]