Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Turun yliopisto

Aineistot 3111-3130 / 5907

   Asiasana
   M&A, event study, abnormal returns, short-term performance [1]
   maaginen realismi, genre, lajitutkimus [1]
   Maaginen realismi, hallusinaarinen realismi, Mo Yan, Seitsemän Elämääni, Salman Rushdie, Keskiyön lapset, Magical Realism, Hallucinatory Realism, Life and Death Are Wearing Me out, Midnight’s Children [1]
   maahanmuuttaja, kulttuuri, monikulttuurisuus, kotoutuminen, yhdenvertaisuus, marginaali [1]
   maahanmuuttaja, pakolainen, osallisuus, identiteetti, suomalaisuus, kotoutuminen, yksin alaikäisenä tullut turvapaikanhakija, transnationaalit perhesuhteet, ylirajaisuus, marginalisaatio [1]
   maahanmuuttaja, terveys, terveydenhuolto [1]
   maahanmuuttajanaiset, sosiaalityö, sosiaalityön määrittely, teemahaastattelu, sisällönanalyysi [1]
   maahanmuuttajaoppilas, kaksikielisyys, toisen kielen oppiminen, toisen kielen opettaminen, interkulttuurinen kompetenssi, kielitietoisuus [1]
   maahanmuuttajat [3]
   maahanmuuttajat, erilaisuus, eronteot, diskurssianalyysi [1]
   maahanmuuttajat, haastattelututkimus, opetussuunnitelma, ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus [1]
   Maahanmuuttajat, Kotoutuminen, Työllistyminen, Kehysanalyysi [1]
   Maahanmuuttajat, onnellisuus, subjektiivinen hyvinvointi, ristiin luokittunut monitasomallinnus, vertaileva tutkimus, European Social Survey [1]
   maahanmuuttajuus, julkinen keskustelu, diskurssi, subjektipositio, toimijuus [1]
   maahanmuutto, kotoutuminen, kotoutumisen ulottuvuudet [1]
   maahanmuutto, lukio, kotoutuminen, kouluhyvinvointi [1]
   Maahanmuutto, sosiaalityö, monikulttuurisuus, integraatio, sosiaalinen pääoma [1]
   maahanmuutto, vetotekijät, työntötekijät, uusklassinen taloustiede, Suomi [1]
   maakunta-arkistot, kulttuuriperintö, arkistot, sota-aika [1]
   maakuntakaavoitus, osallistuminen, vuorovaikutteinen suunnittelu, Varsinais-Suomi, regional planning, participation, participatory planning, Southwest Finland [1]