UTUPub is the open institutional repository of the University of Turku. It replaces the previously used Doria repository. UTUPub collections consist of graduate theses from the university; dissertations, licentiate theses, master's theses, and abstracts of the master's theses. In addition to theses other publications published by the faculties and departments of the University of Turku are stored in the repository.

Select a community to browse its collections.

Abstracts of theses (no fulltext) [6016]
Master's theses and Second Cycle Degree theses including the degrees in medicine and dentistry (restricted access) [846]
 • Riittävän perusteen periaate Leibnizilla, Wolffilla, Baumgartenilla ja esikriittisen kauden Kantilla olemassaoloa selitettäessä 

  Helenius, Visa (University of Turku, 18.10.2019)
  Tutkimuksessa tarkastellaan Leo Tolstoin mukaan nimetyn ongelman ja neljän uuden ajan alun rationalistin jakaman erään lähtökohdan yhteyttä: Tolstoin ongelmassa kysytään ihmiselämän merkitystä, rationalistit ovat Leibniz, ...
 • Sallimuksen maa ja sen lapset - Amerikan suomalaisten akkulturaatio Yhdysvalloissa 1908-1923 

  Kortessalo-Ainasoja, Johanna
  Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C: Scripta lingua Fennica edita : 476 (University of Turku, 08.11.2019)
  Tarkastelen väitöskirjassani Amerikan suomalaisten akkulturaatioprosessia 1900-luvun alun Yhdysvalloissa. Tutkin, mihin akkulturaation strategian suuntaan yhteisö ohjasi itse itseään, ja mistä elementeistä koostui heidän ...
 • Rapid diagnostic tests for resource-poor areas 

  Salminen, Teppo
  Turun yliopiston julkaisuja. Sarja A I: Astronomica – Chemica – Physica – Mathematica : 616 (University of Turku, 15.11.2019)
  Rapid diagnostic tests, such as lateral flow immunoassays may enable diagnostics in resource poor areas, thus improving health outcomes by helping to control and eliminate infectious diseases. This thesis focuses on the ...
 • Historian museon toiminnan tulevaisuuskuvat 

  Siivonen, Katriina; Heinäjärvi, Henna; Tuittila, Satu
  TUTU eJulkaisuja : 11/2019 (University of Turku, Turku School of Economics, 15.10.2019)
  Turun museokeskus tilasi Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta Turun yliopistosta yhden osallisuusverstaan hankepäällikkö Joanna Kurthin vetämälle Historian museota valmisteltavalle Historian museo Tukuun -hankkeelle. Verstaassa ...
 • Epidermal growth factor receptor and other tissue biomarkers in gastrointestinal cancers 

  Birkman, Eva-Maria
  Turun yliopiston julkaisuja. Sarja D, Medica – Odontologica : 1444 (University of Turku, 01.11.2019)
  Personalised medicine has plays an increasing role in the treatment of cancer. New therapeutic molecules are being developed, but their compatibility for each patient has to be tested before starting the treatment by ...

View more