Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa Erillisteokset ja sarjat

  • V.A. Koskenniemen bibliografia 

   Suikkanen, Eeva Maria; Erillislaitokset; Kirjasto (Turun yliopisto, 18.11.2009)
   Vuosi 2010 on runoilija V. A. Koskenniemen syntymän 125-vuotisjuhlavuosi. Juhlavuoden johdosta Turun yliopiston kirjasto on koonnut V. A. Koskenniemen täydennetyn ja tarkistetun bibliografian. Bibliografia julkaistaan ...
  • Valistuksen perinnöt: Suomen Filosofisen Yhdistyksen kollokvion esitelmiä 

   Laiho, Hemmo; Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta; Filosofia; Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
   Reports from the Department of Philosophy : 50 (Turun yliopisto, 05.05.2022)
   Valistuksen perinnöt -kokoelman kirjoitukset pohjautuvat Suomen Filosofisen Yhdistyksen samannimisessä kollokviossa Turussa 12.–13.8.2021 pidettyihin esitelmiin. Kiitos kuuluu seuraaville: järjestelytoimikunnalle tapahtuman ...
  • Valtakunnallinen lääketieteellisten alojen opiskelijavalintojen kehittämishanke 

   Leinonen, Veli-Matti, Laine, Johanna, Jääskeläinen, Outi (10.09.2007)
   Valtakunnallisen lääketieteellisten alojen opiskelijavalintojen kehittämishankkeen projektijohtajaksi Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta nimitti kliininen opettaja, LL, EL Veli-Matti Leinosen, joka kutsui ...
  • Valtatie 8:n Turku-Pori-yhteysvälin kehittämisen yhteiskunnalliset ja alueelliset vaikutukset : Loppuraportti 

   Niemi, Erika; Kaskinen, Juha; Honkatukia, Juha; Törmä, Hannu; Hoffmann, Torsten
   TUTU-eJulkaisuja : 2/2006 (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 23.05.2019)
  • Vanhusten hoiva ja huolenpito tulevaisuudessa : Näkökulmia Loimaan seudulla järjestetyn tulevaisuusverstaan pohjalta 

   Heikkilä, Katariina; Kirveennummi, Anna
   TUTU-eJulkaisuja : 4/2009 (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 22.05.2019)
  • Varhaiskasvatuksen ja teknologian kehittäminen Varsinais-Suomessa (Varpe 2) 

   Pihlaja, Päivi
   TUCS National Publications : 19 (TUCS Turku Centre for Computer Science, 31.08.2010)
  • Varsinais-Suomen elinkeinostrategiaprosessin tulevaisuusverstaat : PESTE Futures Lab 

   Hietanen, Olli
   TUTU-eJulkaisuja : 14/2009 (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 22.05.2019)
  • Varsinais-Suomi hyvin toimivaksi kestävän kehityksen tietoyhteiskunnaksi Euroopassa 2005 : Varsinais-Suomen tietoyhteiskuntastrategia 2002-2005 

   Härkönen, Ene
   Tutu-julkaisuja : 1/2003 (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 17.05.2019)
  • Varustamobarometri - Rederibarometern 2012 

   Katila, Jenny; Pöntynen, Riitta
   Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja. Turun yliopiston Brahea-keskus : B 192
   Merikuljetusmarkkinoiden suhdannetilanne on barometrin mukaan huonontunut entisestään viimeisen 12 kuukauden aikana. Vuoden 2011 kaltaista saldoluvun nopeaa laskua ei ole näkyvissä, vaan lasku on ollut maltillisempaa. ...
  • Varustamobarometri - Rederibarometern 2014 

   Alhosalo, Minna; Karvonen, Tapio
   Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja. Turun yliopiston Brahea-keskus : B 200 (Turun yliopisto, 10.02.2021)
   Merikuljetusmarkkinoiden suhdannetilanne ei varustamobarometrin mukaan ole muuttunut suuntaan tai toiseen viime vuodesta, sillä saldoluku on pysynyt negatiivisena, ‐44 pisteessä. Yli puolet vastaajista arvioi, että ...
  • Varustamobarometri - Rederibarometern 2015 

   Katila, Jenny; Alhosalo, Minna; Pöntynen, Riitta
   Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja. Turun yliopiston Brahea-keskus : B 206 (Turun yliopisto, 05.02.2021)
   Vuoden 2015 Varustamobarometri on toteutettu yhteistyössä Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin, Suomen Varustamot ry:n sekä Ahvenanmaan maakuntahallituksen kanssa. Yhteistyössä toteutettu barometri varmistaa, että tulokset ...
  • Varustamobarometri - Rederibarometern 2016 

   Katila, Jenny
   Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja. Turun yliopiston Brahea-keskus : B 207 (Turun yliopisto, 05.02.2021)
   Yleisesti varustamoalaa kuvaavat tunnusluvut ovat kuluneena kautena laskusuuntaisia. Merikuljetusmarkkinoiden suhdannetilannetta kuvaava saldoluku on laskenut edelleen viime vuoteen verrattuna ja saldoluvun mukaan ...
  • Varustamobarometri - Rederibarometern 2017 

   Alhosalo, Minna
   Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja. Turun yliopiston Brahea-keskus : B 208 (Turun yliopisto, 08.02.2021)
   Varustamoalan suhdanteita kuvaavat tunnusluvut ovat kuluneena kautena olleet pääsääntöisesti positiivisia. Kehitys on ollut nousujohtoista jopa siinä määrin, että kuljetuskysyntää ja Suomen meriliikenteen vientiä kuvaavien ...
  • Varustamobarometri - Rederibarometern 2018 

   Katila, Jenny
   Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja. Turun yliopiston Brahea-keskus : B 209 (08.02.2021)
   Vuoden 2018 Varustamobarometrissa yleisesti merenkulku –ja varustamoalaa sekä yksittäistä varustamoa koskevat teemat ovat edellisvuoden tapaan pääsääntöisesti positiivisia. Vastaajat näkevät myös tulevan 12 kuukauden ...
  • Varustamobarometri - Rederibarometern 2019 

   Katila, Jenny; Alhosalo, Minna
   Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja. Turun yliopiston Brahea-keskus : B 212 (Turun yliopisto, 08.02.2021)
   Vuoden 2019 varustamobarometrikyselyn mukaan sekä yksittäistä varustamoa että merenkulku- ja varustamoalaa yleisesti koskevat teemat ovat kääntyneet negatiivisiksi ja edellisten vuosien noususuhdanne näyttäisi olevan ...
  • Varustamobarometri - Rederibarometern 2020 

   Sundberg, Pekka
   Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja. Turun yliopiston Brahea-keskus : B 216 (Turun yliopisto, 14.01.2021)
   Edellisessä varustamobarometrissä kaudella 2019 alkaneen laskevan kehityksen ennakoitiin loiventuvan. Toisin kuitenkin kävi. Lasku jatkui voimakkaana kaudella 2020. Barometrin historiassa lasku on monien muuttujien osalta ...
  • Varustamobarometri 2010 

   Sundberg, Pekka
   Turun yliopiston merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja B : 177 (Turun yliopisto, 12.10.2010)
  • Varustamobarometri. Heinäkuu 2009 

   Sundberg, Pekka
   Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja B : 165 (Turun yliopisto, 17.07.2009)
   Vuoden 2008 lopulla alkanut laskusuhdanne on jatkunut viimeisen puolen vuoden aikana erittäin voimakkaana. Neljä viidesosaa vastaajista arvioi, että suhdanteet ovat heikentyneet viimeisen puolen vuoden aikana huomattavasti. ...
  • Varustamobarometri. Joulukuu 2008 

   Sundberg, Pekka
   Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja B : 158 (Turun yliopisto, 30.11.2008)
   Edellisessä barometrissä todettiin korkeasuhdanteen taittuneen ja ennustettiin kehityksen kääntyvän lievästi negatiiviseksi. Lähitulevaisuudesta esitettiin kuitenkin voimakkaasti toisistaan poikkeavia näkemyksiä. Toteutunut ...