Selaus laitoksen mukaan kokoelmassa Erillisteokset ja sarjat Biologian laitos

  • Hirvieläinmetsästyksen arvo maanomistajille taloudellisesta näkökulmasta 

   Tuominen, Laura; Wikström, Mikael; Brommer, Jon (Turun yliopisto, 05.09.2023)
   Suomen riistakeskuksen Hyvinvointia riistataloudesta -prosessiin kuuluu edistää riistatalouden hyvinvointivaikutusten tutkimusta ja viestintää niistä sekä lisätä riista- ja erätalouden taloudellista toimeliaisuutta ja ...
  • Maanomistajien aktiivisuus hirvieläinvahinkojen ennaltaehkäisemisessä 

   Tuominen, Laura; Wikström, Mikael; Brommer, Jon (Turun yliopisto, 07.09.2023)
   Yhdeksän kymmenestä maanomistajasta raportoi jonkinlaisista hirvien aiheuttamista vahingoista metsissään. Useimmiten vahingot kuitenkin ovat vähäisiä ja vain pieni osa raportoi suurista korvattavista hirvieläinvahingoista. ...
  • Maanomistajien suhtautuminen hirvieläimiin: hyvinvointia riistataloudesta 

   Tuominen, Laura; Wikström, Mikael; Brommer, Jon (Turun yliopisto, 05.09.2023)
   Suomen riistakeskuksen Hyvinvointia riistataloudesta -prosessiin kuuluu edistää riistatalouden hyvinvointivaikutusten tutkimusta ja viestintää niistä sekä riista- ja erätalouden taloudellista toimeliaisuutta ja liiketoimintaa. ...
  • Maanomistajien suhtautuminen kaupalliseen metsästykseen 

   Tuominen, Laura; Wikström, Mikael; Brommer, Jon (Turun yliopisto, 07.09.2023)
   Suomen riistakeskuksen Hyvinvointia riistataloudesta -prosessiin kuuluu edistää riistatalouden hyvinvointivaikutusten tutkimusta ja viestintää niistä sekä riista- ja erätalouden taloudellista toimeliaisuutta ja liiketoimintaa. ...
  • Metsästysseurojen ja -seurueiden näkemykset hirvieläinkantojen hoidosta ja päätöksenteosta 

   Tuominen, Laura; Wikström, Mikael; Brommer, Jon (Turun yliopisto, 07.09.2023)
   Metsästysseurojen ja -seurueiden toiminnalla on Suomessa suuri yhteiskunnallinen merkitys ja kestävän hirvieläinkannan hoidon lisäksi on olennaista, että metsästäjät kokevat toiminnan onnistuneena. Raportti selvittää ...