Selaus tiedekunnan mukaan kokoelmassa Erillisteokset ja sarjat Humanistinen tiedekunta

  • Askel kulttuurien tutkimukseen 

   Folkloristiikka, kansatiede ja uskontotiede; Humanistinen tiedekunta; Folkloristiikka; Kansatiede; Uskontotiede; Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos; Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
   Scripta Aboensia : 3 (Humanistinen tiedekunta, 22.05.2017)
   Mitä kultuurintutkija oivaltaa? Mitä zombiksi naamioitunut kulttuurintutkija oivaltaa? Mitä äiti Amman halauksessa tapahtuu? Mitkä ovat kulttuurien tutkimuksen käänteentekeviä käsitteitä? Mitä tarkoittavat ...
  • Avaintekstejä kulttuurihistoriaan 

   Järvinen, Hanna; Kärki, Kimi (toim.)
   Cultural history - Kulttuurihistoria : 6 (Turun yliopisto, 17.12.2015)
   Avaintekstejä kulttuurihistoriaan avaa kulttuurihistorian tutkijoiden oivallusten syntyä esikuvallisten tekstien äärellä. Kirja esittelee lukijalle, miten empiirisesti painottuneesta tutkimuskirjallisuudesta löytää ...
  • Biography, Gender and History : Nordic Perspectives 

   k&h, kulttuurihistoria. Turun yliopisto.; Halldórsdóttir, Erla Hulda; Kinnunen, Tiina; Leskelä-Kärki, Maarit; Possing, Birgitte; Humanistinen tiedekunta; Kulttuurihistoria; Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
   Cultural history - Kulttuurihistoria : 14 (Turun yliopisto, 08.02.2017)
  • Conference Proceedings. Assessing Language and (Inter) cultural Competences in Higher Education. Evaluation des compétences langagières et (inter) culturelles dans l’enseignement supérieur 

   Dervin, Fred & Suomela-Salmi, Eija (eds.)
   Publications of the Department of French Studies - Publications du Département d’Etudes Françaises : 12 (Turun yliopisto, 13.12.2010)
   This epublication contains papers that were presented at the conference “Assessing Language and (Inter) cultural Competences in Higher Education” which took place at the University of Turku (Finland) on 30.8.1.9.2007. The ...
  • Ei tiäl kiännet eikä viännet. Ensi tavun ää-vokaalin difongiutuminen Hollolan murreryhmän vanhoissa pitäjänmurteissa 

   Krook, Kristina (Turun yliopisto, 27.08.2015)
   Olen tutkimuksessani Ei tiäl kiännet eikä viännet selvittänyt kaakkoishämäläiseen Hollolan murreryhmään kuuluvien vanhojen pitäjänmurteiden (Hollolan, Nastolan, Heinolan, Asikkalan, Lammin, entisen Koski Hl:n, Kärkölän ja ...
  • Elokuva historiassa, historia elokuvassa 

   Mulari, Heta; Piispa, Lauri (toim.)
   Cultural history - Kulttuurihistoria : 7 (Turun yliopisto, 18.12.2015)
   Elokuva historiassa, historia elokuvassa -teoksessa suomalaiset historiantutkijat pohtivat menneisyyttä sellaisena kuin valkokankaan maailma on sen yleisölleen kuvannut. Aiheet vaihtelevat mykkäelokuvasta nykypäivään, ...
  • En färd i språket. Festskrift till Marketta Sundman på 60-årsdagen den 12 mars 2009 

   Berg, Kirsten M.; Borg, Kaj; Ingman, Eva; Sandelin, Minna; Åberg, Anne-Maj (Turun yliopisto, 11.03.2009)
   Marketta Sundman är en uppskattad forskare och en ansedd akademisk lärare. Till hennes forskningsintressen hör framför allt nusvenskansgrammatiska struktur, tvåspråkighet och inlärning av svenska som främmande språk. Det ...
  • FENNIZMUSOK – Finn szólások és kifejezések tára magyarok számára 

   Varga, Judit; Saarinen, Sirkka (Turun yliopisto, 03.03.2009)
   A FENNIZMUSOK - Finn szólások és kifejezések tára magyarok számára című kötet a világhálón a maga nemében úttörőnek számít. Vállalkozásunkkal a finnugrisztika, a finn és a magyar nyelv ismertté tételét, valamint a nyelvészeti ...
  • Hetkiä historiassa 

   Terho, Henri (toim.)
   Cultural history - Kulttuurihistoria : 2 (Turun yliopisto, 18.12.2015)
   Hetkiä historiassa tarjoaa kulttuurihistorian tutkimukseen monipuolisen näköalan – monipuolisen niin kuin teoksen tuottanut Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiainekin on. Hetkiä historiassa on suunniteltu johdatukseksi ...
  • Hiljaisuuden kulttuurihistoria 

   Kaartinen, Marjo (toim.)
   Cultural history - Kulttuurihistoria : 12 (Turun yliopisto, 17.12.2015)
   Suhteemme hiljaisuuteen on ristiriitainen. Hiljaisuus puhuttelee meitä, tarvitsemme ja etsimme sitä, mutta käytämme hiljaisuutta myös rankaisemiseen ja tuomitsemiseen. Tämän teoksen artikkelit tarkastelevat menneisyydessä ...
  • Historian aikakoneessa. Onnittelukirja Hannu Salmelle 

   Laine, Silja. et. al. (toim.); Humanistinen tiedekunta; Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos (Turku: k&h-kustannus, 24.05.2012)
  • Hyvä sanakirja. Tieteellisiä, käytännöllisiä ja eettisiä näkökulmia leksikografiaan 

   Tyysteri, Laura; Lehtosalo, Kaisa (toim.)
   Turun yliopiston suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen oppiaineen julkaisuja : 3 (Turun yliopisto, 10.02.2015)
  • Interactional Perspectives on Discourse. Proceedings from the Organization in Discourse 3 Conference 

   Raitaniemi, Mia; Tanskanen, Sanna-Kaisa; Helasvuo,Marja-Liisa & Johansson, Marjut
   Anglicana Turkuensia : 30 (Turun yliopisto, 16.12.2010)
  • Intertwined histories : 150 years of Finnish-Namibian relations 

   Kaartinen, Marjo; Koivunen, Leila; Shiweda, Napandulwe; Humanistinen tiedekunta; Kulttuurihistoria; Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos (Turun yliopisto, 30.11.2019)
  • Kirjakielten variaatiosta 

   Luutonen, Jorma (Turun yliopisto, 02.05.2008)
   <b>On the variation in literary languages</b> The article discusses the formation and development of several literary languages. The main objects of the study are the Finno-Ugric languages spoken in the Volga-Kama region ...
  • Kohtaamisia ajassa. Kulttuurihistoria ja tulkinnan teoria 

   Ollitervo, Sakari; Parikka, Jussi; Väntsi, Timo (toim.)
   Cultural history - Kulttuurihistoria : 3 (Turun yliopisto, 17.12.2015)
   Kohtaamisia ajassa. Kulttuurihistoria ja tulkinnan teoria -artikkelikokoelma avaa näkökulmia keskusteluun, jossa pohditaan ymmärtämisen ja tulkitsemisen tehtäviä kulttuurihistoriassa. Artikkelikokoelman tavoitteena on ...
  • Kokemuksen jaetut tilat. Näkökulmia yhteisöllisyyteen ja vuorovaikutukseen 

   Suominen, Jaakko et. al.
   Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen julkaisuja : 32 (Turun yliopisto, 13.12.2011)
   Mitä tapahtuu, kun fyysinen, sosiaalinen ja virtuaalinen tila yhdistyvät? Miten näitä uusia kokemuksen jakamisen tiloja voi tutkia? Miten tilojen ympärille on mahdollista rakentaa teknologioita, sovelluksia ja palveluita? ...
  • Kosmopoliittisuus, monikulttuurisuus, kansainvälisyys. Kulttuurihistoriallisia näkökulmia 

   Ollila, Anne; Saarelainen, Juhana (toim.)
   Cultural history - Kulttuurihistoria : 11 (Turun yliopisto, 17.12.2015)
   Vieraat kulttuurit ovat herättäneet sekä uteliaisuutta että pelkoa. Tämän kirjan artikkelit käsittelevät eurooppalaisten tapoja kohdata muita kulttuureja sekä Euroopan sisällä että sen rajojen ulkopuolella. Ajallisesti ...
  • ”Kui mää tääl asu?” asukasnäkökulmia kehittyvään lähiöön 

   Häyrynen, Maunu; Ryynänen, Kaisu; Tella, Katri
   Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen julkaisuja : 22 (Turun yliopisto, 13.06.2010)
   Turun yliopiston maisemantutkimuksessa käynnistyi kesällä 2009 ympäristöministeriön ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn rahoittama tutkimushanke porilaisista lähiömaisemista. Humanistit tutkivat lähiöasukkaiden ...