Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Erillisteokset ja sarjat

  • Rederibarometern. December 2008 

   Sundberg, Pekka
   Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja B : 159 (Turun yliopisto, 30.11.2008)
   I förra barometern konstaterades att högkonjunkturen vikit och prognosen var att utvecklingen vänds och blir svagt negativ. Det förekom dock vitt skiljda uppfattningar om den närmaste framtiden. Under den genomförda ...