Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

  • Isokarin saaren ketolajiston muutokset ja nykytila 

   Jaakkola, Siiri (16.04.2019)
   Valtaosa Suomen kedoista on kulttuurivaikutteisia, pitkään jatkuneen perinteisen maatalouden muovaamia perinnebiotooppeja. Perinteisen maankäytön loputtua niitä uhkaa umpeenkasvu. Suurella osalla kedoista lajirunsaus on ...
   avoin