Selaus oppiaineen mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit) Hammaslääketieteen syventävät opinnot

  • Aftojen esiintyminen ja hoito 

   Tainio, Milla; Rentto, Karita (09.04.2020)
   Aftat ovat suun limakalvoilla esiintyviä kivuliaita haavaumia. Aftan tunnusomaisia piirteitä ovat tulehtunut, punoittava reuna-alue ja kellertävä tai harmahtava pseudomembranoottinen keskusta. Aftat jaetaan koon, lukumäärän ...
   avoin
  • Alaleuan murtumien erityispiirteet 

   Hakkarainen, Roosa (25.08.2021)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia alaleuan murtumien syntymekanismeja sekä murtumiin liittyviä hammasvammoja ja muita pään ja kasvojen alueen murtumia. Erityisesti haluttiin selvittää alaleuan murtumien piirteitä ...
   avoin
  • Apteekissa myytävät fluoridia sisältävät suunhoitotuotteet 

   Wallin, Marika (18.12.2018)
   Fluoridi on kariesta ehkäisevä aine, jota lisätään moniin suunhoitotuotteisiin. Sen päävaikutus on paikallinen. Fluoridin käyttöä suositellaan edistämään hammasterveyttä heti ensimmäisestä maitohampaasta lähtien. Fluoridin ...
   avoin
  • Bruksismin ja obstruktiivisen uniapnean välinen yhteys 

   Erholm, Janina (20.04.2021)
   Tässä kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan obstruktiivisen uniapnean ja bruksismin välistä yhteyttä. Lisäksi perehdytään bruksismin ja uniapnean epidemiologiaan, etiologiaan, diagnosointiin ja hoitoon. Lähteenä on käytetty ...
   avoin
  • Bulk fill- ja perinteisten yhdistelmämuovien ominaisuudet ja niiden merkitys kliinisessä työssä 

   Kääriä, Sonja; Loukola, Saara (19.05.2021)
   Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on vertailla bulk fill -muovia ja perinteistä yhdistelmämuovia saumatiiviyden näkökulmasta sekä syventyä saumatiiviyteen vaikuttaviin tekijöihin, kuten kuspitaipumaan ja ...
   avoin
  • CAD/CAM-TEKNIIKALLA TYÖSTETTÄVIEN MUOVIKOMPOSIITTIEN SIDOSTUVUUS JA VALONLÄPÄISEVYYS VERRATTUNA LASIKERAAMEIHIN 

   Kuusikoski, Joel (15.04.2020)
   CAD/CAM-tekniikalla valmistettujen restauraatioiden käyttäminen etenkin takahampaiden alueella on muodostunut yleiseksi hoitokäytännöksi nykypäivänä. Tässä tutkimuksessa on tavoitteena arvioida suun ulkopuolella ...
   avoin
  • Changes in self-efficacy and oral health habits among adolescents 

   Leino, Katariina (22.05.2020)
   Objectives: The aim of this study was to examine whether there were associations between the simultaneous change in adolescents’ (aged 11-15 years) self-efficacy in relation to the change in tooth brushing frequency and ...
   avoin
  • Dermoidikysta suun ja leukojen alueella 

   Mattus, Jarkko (31.05.2021)
   Syventävien opintojen kirjallisen opinnäytetyön aiheena oli dermoidikysta suun ja leukojen alueella. Dermoidikystat ovat melko harvinaisia kehityskystia, joiden tavallisimmat esiintymisalueet ovat munasarjat ja kivekset. ...
   avoin
  • Downin syndrooma ja suunterveys 

   Antikainen, Emma (16.02.2021)
   Downin syndroomaa esiintyy noin 3600lla henkilöllä Suomessa. Downin syndrooma aiheuttaa keskivaikeaa kehitysvammaisuutta ja tiettyjä tyypillisiä sairauksia ja rakennepoikkeavuuksia. Hammaslääkärin ja suuhygienistin on ...
   avoin
  • DUAL-CURING RESIN CEMENT WITH COLOR INDICATOR: CHANGE OF COLOR BY CURING AND SOME PHYSICAL PROPERTIES 

   Niemi, Aki (13.11.2019)
   Objective. To investigate a color indicator containing dual curing resin composite luting cement and to plot the color change to the time of solidification of the cement. In addition some physical properties of the cement ...
   avoin
  • EFFECTS OF PROPHYLACTIC AND THERAPEUTIC HPV VACCINES ON HPV- ASSOCIATED HEAD AND NECK SQUAMOUS CELL CARCINOMAS 

   Lehtinen, Aleksi (15.04.2020)
   TAUSTA. Ihmisen papilloomavirukseen (HPV) liitännäisten pään ja kaulan alueen levyepiteelikarsinoomien osuus on länsimaissa kasvanut selvästi viime vuosikymmenien aikana. Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli ...
   avoin
  • Hammasimplanttien omahoito ja ylläpitohoito 

   Laakso, Lotta (31.05.2021)
   Hammasimplanttihoito kehittyy ja yleistyy maailmalla ja Suomessa. Näin ollen hammasimplanttien omahoidon opettaminen, ylläpitohoito sekä implanttia ympäröivien kiinnityskudossairauksien diagnosointi kuuluu peruskoulutetuille ...
   avoin
  • Hampaan herkkyysmittaukset 

   Mäntyniemi, Elina; Hakala, Meeri (20.04.2020)
   Kirjallisuuskatsaus käsittelee hampaiden herkkyysmittauksia. Hampaiden herkkyysmittauksista on paneuduttu erityisesti kylmätestiin ja elektroniseen pulpan testaukseen eli EPT:hen, sillä ne ovat kliinisesti yleisimmin ...
   avoin
  • Hampaan ja leukaluun kovakudosten uudiskasvu 

   Lehtonen, Ilmari (24.03.2020)
   Tämä syventävien opintojen kirjallinen työ on kirjallisuuskatsaus hampaan ja leukaluun kovakudosten ohjatusta uudiskasvusta. Käsikirjoituksessa käsitellään erityisesti kliinisessä mielessä kiinnostavia mahdollisuuksia ...
   avoin
  • Hampaan kiinnityskudoksen vammat 

   Järvinen, Jemina (26.03.2019)
   Hammasvammat ovat yleisiä kasvojen alueen vaurioita. Jokaisen hammaslääkärin tulisi osata diagnosoida ja hoitaa erilaiset vauriot. Hammasvauriot jaetaan kovakudos- ja kiinnityskudosvammoihin. Kirjallisuuskatsaus käsittelee ...
   avoin
  • Hampaiston fokussaneeraus sairaalaolosuhteissa 

   Metsälä, Senni (22.04.2021)
   Tämän tutkielman aiheena on hampaiston fokussaneeraus sairaalaolosuhteissa. Fokussaneerauksella tarkoitetaan fokusten eli infektioiden eliminointia suun ja leukojen alueelta. Tutkielman tarkoituksena oli selvittää TYKS ...
   avoin
  • Herbstin kojeen käyttö II-luokan purentavirheen hoidossa 

   Lehtonen, Konsta; Suojanen, Matias (10.04.2021)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Herbstin kojeella saavutettuja hoitotuloksia II-luokan purentavirheen hoidossa sekä yksinään että yhdistettynä kiinteisiin kojeisiin ja skeletaaliankkureihin. Tarkoituksena oli ...
   avoin
  • HPV-infektio suun levyepiteelidysplasiassa 

   Kruuti, Henna (30.03.2020)
   Tämä syventävien opintojen työ käsittelee HPV:n (human papillomavirus, ihmisen papilloomavirus) esiintyvyyttä suusyövän esiasteissa, epiteelidysplasioissa. Työn tarkoituksena oli selvittää olemassa oleva kirjallisuus HPV:n ...
   avoin
  • Husukessa hoidettujen halkiopotilaiden maantieteellinen jakautuminen 

   Tukiainen, Tuuli (08.04.2022)
   Tutkimuksen aiheena on huuli- ja suulakihalkiokeskuksessa (Husuke) vuosina 2008–2018 käyneiden huuli- ja suulakihalkiopotilaiden maantieteellinen jakautuminen. Tutkimuksessa on käytetty Husuken halkiorekisteriä. Huuli- ...
   avoin
  • Idiopaattinen leukanivelten resorptio ortognaattiskirurgisen hoidon yhteydessä 

   Petäjäniemi, Henna (04.03.2021)
   Idiopaattinen leukanivelten resorptio on harvinainen paikallisesti esiintyvä tila, joka aiheuttaa muutoksia subartikulaarisessa luussa mandibulan fossassa ja/tai kondyylissa symmetrisesti molemmin puolin. Ortognaattinen ...
   avoin