• Työrauha ja eriyttäminen luokanopettajien näkökulmasta 

      Toivonen, Nina; Karlin, Roosa-Niina (10.05.2019)
      Tässä tutkimuksessa selvitettiin luokanopettajien näkemyksiä työrauhasta ja eriyttämisestä sekä näiden taustatekijöistä ja yhteydestä. Tutkimuksen kohteena oli alakoulujen luokanopettajia (n=99) Suomen 12 maakunnasta. ...
      avoin