Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (rajattu näkyvyys)

  • Tulolähdejaon muutos osakeyhtiöiden verotuksessa 

   Jalonen, Elina (25.10.2019)
   Tämän tutkielman aiheena on tulolähdejako ja sitä koskeva lakimuutos osakeyhtiöiden verotuksessa. Tulolähdettä on pidetty oikeuskirjallisuudessa yhtenä verolainsäädännön tärkeimmistä käsitteistä. Suomen verojärjestelmässä ...
   suljettu