Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (rajattu näkyvyys)

  • Työmotivaatio luokanopettajilla ja luokanopettajaopiskelijoilla 

   Jantunen, Tomi; Hirvonen, Minna (05.02.2018)
   Yksilön motivaatio vaikuttaa hänen työskentelyynsä. Yksi tapa kategorisoida motivaatiota on jakaa se sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon. Ennen on ajateltu, että ihmisiä motivoisi ulkoiset palkkiot, kuten esimerkiksi raha. ...
   suljettu