• POIKIEN KOULUVIIHTYVYYDEN RAKENTUMINEN PIENISSÄ KYLÄKOULUISSA 

      Lahtinen, Aleksi; Nurmi, Taneli (26.03.2018)
      Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka viidesluokkalaisten poikien kouluviihtyvyys rakentuu pienissä, enintään sadan oppilaan kyläkouluissa. Tutkimuksen lähtökohta perustuu tutkijoiden proseminaaritutkielmaan, ...
      suljettu