Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (rajattu näkyvyys)

  • Verkkovälitteisyyden vaikutukset taiteen vuorovaikutusprosesseihin 

   Oikarinen, Sanna (05.03.2020)
   Tutkimukseni aiheena on taiteen vuorovaikutusprosessit verkkovälitteisessä taiteessa verrattuna perinteisempiin taiteen kulutusmuotoihin. Tarkastelen aihetta etenkin taiteilijan näkökulmasta. Tutkimusmenetelmäni on ...
   suljettu