• Affektitehdas. Työn rationalisoinnin historiallisia jatkumoita 

      Mannevuo, Mona
      Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C, Scripta lingua Fennica edita : 406 (Turun yliopisto, 12.09.2015)
      Affektit, kapitalismi ja työn rationalisointi yhdistyvät toisiinsa erottamattomasti. Nykykeskusteluissa työstä ja työelämästä rationalisointi jaetaan usein tekniseen fordistiseen rationalisointiin ja sitä ...