Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Erillisteokset ja sarjat

  • Tilastollisen aineiston käsittelyn ja tulkinnan perusteita 

   Tähtinen, Juhani; Laakkonen, Eero; Broberg, Mari
   Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisusarja C. Oppimateriaalit : 22 (Turun yliopisto, 28.05.2020)
   Teos on toinen täydennetty ja uudistettu painos vuonna 2011 ilmestyneestä teoksesta. Aiempaan teokseen verrattuna tähän painokseen on lisätty erityisesti määrällisen tutkimuksen suunnitteluun, toteutukseen ja tulosten ...
  • Uusperheen voimavarat ja lasten hyvinvointi 

   Broberg, Mari
   Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D : 52/2010 (Helsinki: Väestöliitto, 10.09.2010)
   <b>The resources of the step family and the children’s well-being</b> The present study investigates children's well-being in stepfamilies and fac¬tors, both external and internal, that are related to the children's ...