Selaus oppiaineen mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit) Elintarvikekemia

  • Koivu elintarvikkeena ja koivunsilmu-uutteen analysointi 

   Puoskari, Vesa (Turun yliopisto, 07.12.2016)
   Raudus- ja hieskoivu ovat Suomen yleisimmät ja taloudellisesti merkittävimmät lehtipuut. Historiallisesti koivun merkitys niin ravinnon, rehun, kuin myös polttopuun lähteenä on ollut huomattavan suuri. Kuitenkin koivun ...
   avoin