Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Väitöskirjat

  • Suomalaisten lääkäreiden suhde joukkotiedotusvälineisiin 

   Ahlmén-Laiho, Ulla
   Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C: Scripta lingua Fennica edita : 475 (13.12.2019)
   Media on tieteen ja yhteiskunnan vuoropuhelun rajapinta, jonka luonnetta muokkaavat asiantuntijuuden ja median murrokset. Lääkärikunnalla on pitkä historia median yhteistyötahona, mutta profession ja journalismin kohtaamisia ...