Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Kandidaatin tutkielmat (kokotekstit)

Aineistot 1-20 / 36

   Asiasana
   20S-proteasomi, proteasomi, treoniiniproteaasi, propeptidi, kaperoni, aktiivinen keskus, proteolyysi, proteasomiaktivaattori, immunoproteasomi, tymoproteasomi, sekaproteasomi, ubikitinaatio [1]
   222-UVC-valo, 254-UVC-valo, KrCl-lamppu, fluenssi, patogeeni [1]
   ajoneuvojen reititysongelma, säästävä algoritmi, pyyhkäisy algoritmi [1]
   Alzheimerin tauti, veriaivoeste, elinsiru, mikrofluidistiikka [1]
   data, data-analytiikka, urheiluanalytiikka, jääkiekko, urheilu, suorituskyky [1]
   digitaalinen transformaatio, ympäristövastuullisuus, saasteet, pk-yritykset [1]
   Esineiden Internet, IoT, IoT-laite, pankkisektori, asiakaspalvelu, asiakastyytyväisyys [1]
   hoitotyö, etiikka, kompetenssi, ammatillinen osaaminen [1]
   jakauman keskikohdan estimointi, robustisuus, M-estimaattori [1]
   kasviyhteisö, lajimäärä, vieraslaji-invaasio, komealupiini, Lupinus polyphyllus, tienpientareet [1]
   Kiertotalous, digitalisaatio, digitaaliset innovaatiot, teollisuus 4.0 [1]
   Kimalaiset, Bombus, loiskimalaiset, Psithyrus, habitaatin valinta, fylogeneettinen konservatismi [1]
   komealupiini, palkolude, vieraslajit, resurssien keskittymishypoteesi, Heteroptera, ludeyhteisö [1]
   KRAS-onkogeeni, lääkekehitys, syöpä [1]
   kvantti-informaatioverkostot, kvanttiteleportaatio, lomittuminen, kvanttikanavat, kapasiteetti, satunnaisverkot, Waxman-verkot, minimileikkaus, simulaatio, skaalavapaa [1]
   käyttäjien sitouttaminen, käyttäjäkokemus, MALL, motivaatio, palkitsemisjärjestelmät, pelillistäminen, pelillistämisen elementit [1]
   laserpuhdistus, olomuodonmuutos, pulssilaser, laserablaatio, energiatiheys [1]
   Lisätty analytiikka, liiketoiminta, liiketoiminta-analytiikka, liiketoimintatiedon hallinta, tekoäly, päätöksenteko [1]
   matroidit, lineaarisen riippumattomuuden absktaktit ominaisuudet, riippumattomat joukot [1]
   Memristori, resistiivinen kytkentä, ideaalinen memristori, laajennettu memristori, RRAM [1]