Selaus laitoksen mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit) Hammaslääketieteen laitos

  • Hampaan kiinnityskudoksen vammat 

   Järvinen, Jemina (26.03.2019)
   Hammasvammat ovat yleisiä kasvojen alueen vaurioita. Jokaisen hammaslääkärin tulisi osata diagnosoida ja hoitaa erilaiset vauriot. Hammasvauriot jaetaan kovakudos- ja kiinnityskudosvammoihin. Kirjallisuuskatsaus käsittelee ...
   avoin
  • Hampaanpoisto : indikaatiot, välineet, tekniikka ja ergonomia 

   Kero, Kirsi-Maaria; Lähdeaho, Eeva (Turun yliopisto, 08.12.2016)
   Syventävän työmme aiheena on pysyvän hampaan poisto ja siihen liittyvä instrumentointi lukuun ottamatta operatiivista hampaan poistoa. Työmme tavoitteena on selvittää hampaan poistoon liittyviä käytäntöjä, kuvata poistossa ...
   avoin
  • Hampaiden kuluminen ja kuluneen hampaiston kuntouttaminen 

   Uusitalo, Juuso (Turun yliopisto, 30.04.2015)
   Tässä tutkielmassa perehdyin kirjallisuuden avulla hampaiden kulumiseen ja sen etiologiaan, patogeneesiin, diagnostiikkaan ja luokitteluun. Lisäksi tutkielmani sisältää potilastapauskertomuksen. Potilastapauskertomuksessa ...
   avoin
  • Hampaiden transplantaatiot 

   Tuominen, Heidi (Turun yliopisto, 10.12.2014)
   Tämä syventävien opintojen kirjallinen työ käsittelee hampaiden transplantaatiota. Menetelmällä tarkoitetaan joko potilaan oman hampaan tai toiselta potilaalta saadun hampaan siirtoa valmiiseen poistokuoppaan tai erikseen ...
   avoin
  • Hampaiston kuluminen 

   Aittola, Anniina (29.10.2014)
   Tutkielma käsittelee hampaiden kulumista potilastapauksen avulla. Kyseessä on kirjallisuuskatsaus hampaiston eri kulumistyypeistä: eroosiosta, attritiosta, abraasiosta ja abfraktiosta, sekä myös niiden hoidosta ja ...
   avoin
  • Hapatettuihin maitotuotteisiin lisätyn sokerin vaikutus tuotteiden kariogeenisyyteen 

   Truhponen, Heidi (Turun yliopisto, 02.02.2015)
   Terveellisyys ja runsasproteiinisuus ovat tämän hetken ruokavaliotrendejä. Hapatetut maitotuotteet, kuten rahkat ja jogurtit, ovat proteiinipitoisia ja ne mielletään usein terveellisiksi elintarvikkeiksi. Viime vuosina ...
   avoin
  • HPV-infektio suun levyepiteelidysplasiassa 

   Kruuti, Henna (30.03.2020)
   Tämä syventävien opintojen työ käsittelee HPV:n (human papillomavirus, ihmisen papilloomavirus) esiintyvyyttä suusyövän esiasteissa, epiteelidysplasioissa. Työn tarkoituksena oli selvittää olemassa oleva kirjallisuus HPV:n ...
   avoin
  • Huuli- ja/tai suulakihalkiolasten hampaiston erityispiirteet 

   Kankaanranta, Marjaana (Turun yliopisto, 28.04.2015)
   Halkiot ovat yleisimpiä synnynnäisiä pään ja kaulan alueen epämuodostumia. Useimmissa maissa huuli- ja suulakihalkiot ovat yleisempiä kuin suulakihalkiot. Suomessa tilanne on päinvastainen. Tämän kirjallisuuskatsauksen ...
   avoin
  • Ihmisen papilloomaviruksen serologinen diagnostiikka kahdella eri menetelmällä mitattuna 

   Sievi, Karoliina (Turun yliopisto, 18.08.2016)
   Ihmisen papilloomavirus (HPV) on pieni kaksisäikeinen DNA-virus, joka infektoi erilaistumiseen kykeneviä ihon ja limakalvon epiteelisoluja. Virus leviää sukupuoliyhdynnän välityksellä, mutta sillä on myös muita leviämistapoja. ...
   avoin
  • Ihmisen papilloomavirustyypin (HPV) 16 pitkän säätelyalueen HPV16 E2-proteiinien sitoutumiskohtien (E2BS) metylaatioiden tutkimusmenetelmän pystytys 

   Männistö, Noora (Turun yliopisto, 22.02.2016)
   Ihmisen papilloomavirukset (HPV) on yhdistetty arviolta 28 %:iin virusten aiheuttamista syövistä, joista yksi esiintymispaikka on pään ja kaulan alue. Metylaatio on yksi syövän syntyyn liitetty muutos solujen genomissa. ...
   avoin
  • Is there association between patients’ symptoms from the masticatory system and orthognatic quality of life? 

   Pietilä, Riikka (Turun yliopisto, 18.09.2017)
   Objective. The aim of this study was to investigate the impact of orthognathic patients’ self-reported symptoms from the head and neck region on their orthognathic quality of life (OQOL) and satisfaction with occlusal ...
   avoin
  • Iäkkäiden suun terveys ja kotihoito. Kohteena Tampereen kaupungin kotihoito 

   Salmi, Riikka (Turun yliopisto, 22.09.2014)
   Suun terveyden merkitys on suuri iäkkään henkilön yleisterveyden kannalta. Iän myötä suussa tapahtuu muutoksia, mutta myös yleisterveys ja toimintakyky ovat yhteydessä suun terveyteen. Tutkimuksia kotona asuvien iäkkäiden ...
   avoin
  • Kandin selviytymisopas klinikkaan 

   Uusitalo, Piia; Havukainen, Katariina (Turun yliopisto, 26.04.2015)
   Syventävän työmme koostuu kahdesta erillisestä osasta: kirjallisuus-katsauksesta ”Approksimaalikontaktin korjaus yhdistelmämuovipaikkaushoidossa” sekä tästä oppaasta. Opas on laadittu kolmannen vuoden hammaslääketieteen ...
   avoin
  • Kiinteät taka-alueen aukonsäilyttäjät - käyttö ja valmistus 

   Aaltonen, Anriina (Turun yliopisto, 28.04.2015)
   Tämän syventävän opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä kiinteiden aukonsäilyttäjien käyttöön takahammasalueella sekä maitohampaisto- että I-vaihduntavaiheen aikana. Työ on kolmeosainen: Ensimmäisessä osassa perehdytään ...
   avoin
  • Kirjallisuuskatsaus : nuorten hammasterveys ja hammashoitopelko 

   Kolu, Matleena (10.05.2019)
   Tässä kirjallisuuskatsauksessa etsittiin tietoa lasten ja nuorten hammashoitopelon esiintyvyydestä ja siihen yhteydessä olevista tekijöistä. Erityisesti tutkittiin hammashoitopelon yhteyttä suun terveystottumuksiin sekä ...
   avoin
  • Kofferdam juurihoidossa 

   Värttö, Jarkko; Anttila, Oskari (01.04.2019)
   Kirjallisuuskatsaus käsittelee kofferdamin käyttöä hampaan juurihoidossa. Katsauksessa kerrotaan kofferdamin historiasta sekä avataan hammaslääkäreiden, hammaslääketieteen opiskelijoiden ja potilaiden kokemuksia kofferdamin ...
   avoin
  • Kokoproteesien valmistus 

   Forsman, Osmo; Satomaa, Ilmari (08.05.2019)
   Syventävien opintojemme työ koostuu oppimateriaalin tuottamisesta hampaattoman suun hoidon kurssin opiskelijoiden käyttöön. Työ sisältää kaksi osaa: Videomateriaalin tuottaminen hampaattoman suun hoidon kurssin ...
   avoin
  • Kudosnäytteen otto hyvänlaatuisesta limakalvonmuutoksesta diodilaserilla 

   Nikolajev, Viktor (Turun yliopisto, 12.01.2017)
   Hammaslääketieteessä laser on verraten harvinainen työvälinen. Diodilaser on halvempia ja liikuteltavimpia hammaslääketieteellisiä lasereita, mikä tekee siitä käyttökelpoisen kudosnäytteen ottamiseen suun limakalvolta. ...
   avoin
  • Lasten syöpähoitojen vaikutukset suun ja leukojen alueella 

   Juhola, Martina (25.04.2019)
   Tämän syventävien opintojen työn tarkoituksena oli selvittää syövän sairastaneiden lapsipotilaiden hoitojen vaikutuksia suun ja leukojen alueella. Työ toteutettiin kirjallisuuskatsauksena ja tutkimushaut tehtiin ...
   avoin