Aineistot 1-20 / 11674

  • Tiede, tutkimus ja tulevaisuudet 

   Ahvenainen, Marko
   Tutu e-julkaisuja : 13/2014 (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 21.05.2019)
   Tämän ennakointiselvityksen tavoitteena oli luoda katsaus tieteen tulevaisuuksiin ja niiden ennakoinnin lähtökohtiin. Tavoite ei ole yrittää ennustaa tai määritellä mitä voidaan, saa tai pitäisi tutkia, vaan tarkoitus on ...
  • Ubiikkiteknologian ja media-alan tulevaisuus : Muutoshaasteet journalismissa ja mediassa 

   Kaivo-oja, Jari
   Tutu e-julkaisuja : 15/2014 (21.05.2019)
   Tässä tutkimusraportissa käsitellään ubiikkiteknologista murrosta ja sen vaikutuksia viestintään ja journalismiin. Tutkimustehtävä ei ole erityisen helppo, koska ubiikkiteknologian tuomat muutokset merkitsevät isoa systeemistä ...
  • Futures Horizon to Sustainability Challenges of the Lao PDR 2050 : Adaptive Foresight Thinking and New Futures Perspectives to Energy and Natural Resource Planning in the Lao People´s Democratic Republic 

   Kaivo-oja, Jari; Jusi, Sari; Luukkanen, Jyrki; Panula-Ontto, Juha; Kouphokham, Khamso
   FFRC eBooks : 11/2014 (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 21.05.2019)
   This e-book is focused on energy and natural resource planning in Lao PDR. The aim is to present some futures oriented analyses and discuss key planning challenges of Laos´s energy economy and natural resource use. In this ...
  • ”Pyy pivossa ja kymmenen kiikarissa” : Ennakoinnista eväitä Varsinais-Suomen ruokaketjun kehittämiseen 

   Hietanen, Olli; Jokinen, Leena; Kirveennummi, Anna; Nurmi, Timo; Saarimaa, Riikka
   Tutu e-julkaisuja : 14/2014 (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 21.05.2019)
   Varsinais-Suomen ruokaketjun kehittämishankkeessa (VARRU) toteutettiin monipolvinen ennakointiprosessi, joka rakentui teemakohtaisista työpajoista, ruokaketjun uudelleenmäärittelyä käsittelevistä radikaaleista työpajoista ...
  • Sirpaleinen symbioosi : MEDEIA-hankkeen Tulevaisuusklinikka I ”Media ja journalismi 2030. Heikkoja signaaleja ja uusia alkuja” 4.4.2014 

   Heinonen, Sirkka; Ruotsalainen, Juho
   Tutu e-julkaisuja : 8/2014 (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 21.05.2019)
   Tässä raportissa esitellään Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen MEDEIA-hankkeen ensimmäisen tulevaisuusklinikan ”Media ja journalismi 2030. Heikkoja signaaleja ja uusia alkuja” tulokset. Tulevaisuusklinikassa luodattiin median ...
  • Pääkaupunkiseudun liikennepoliittinen päätöksenteko : Liikennesuunnittelijoiden ja poliitikkojen näkemyksiä ohjauskeinoista, niiden valinnasta ja tulevasta käytöstä 

   Varho, Vilja
   Tutu e-julkaisuja : 7/2014 (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 21.05.2019)
   Tässä Koneen säätiön rahoittamassa ja MMT Vilja Varhon toteuttamassa tutkimuksessa tarkastellaan neljän kunnan (Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa) liikennesuunnittelijoiden ja poliittisten päätöksentekijöiden näkemyksiä ...
  • Uusi journalismi? : MEDEIA-hankkeen Tulevaisuusklinikka II 23.10.2014 

   Heinonen, Sirkka; Ruotsalainen, Juho
   Tutu e-julkaisuja : 16/2014 (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 21.05.2019)
   Raportissa esitellään Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen MEDEIA-hankkeen toisen tulevaisuusklinikan ”Uusi journalismi?” tulokset. Tulevaisuusklinikassa luodattiin tulevaisuuden journalismia: mitä se voisi ja mitä sen pitäisi ...
  • FOOD NON-FOOD : Radikaalit tulevaisuudet -työpajojen tulokset 

   Hietanen, Olli; Kirveennummi, Anna; Nurmi, Timo
   Tutu e-julkaisuja : 12/2014 (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 21.05.2019)
   Varsinais-Suomen ruokaketjun kehittämishankkeen (VARRU) -tulevaisuusprosessi on kolmivaiheinen: ensimmäisessä vaiheessa kartoitettiin yhdessä yritysten yms. toimijoiden kanssa ruoan ja varsinkin lähiruoan tuotantoon ja ...
  • Turkisalan tulevaisuus 

   Hietanen, Olli; Heikkilä, Katariina; Nurmi, Timo
   Tutu e-julkaisuja : 9/2014 (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 21.05.2019)
   Miltä näyttää turkisala vuonna 2050? Kuka kasvattaa turkiseläimiä ja missä? Hoitavatko robotit tulevaisuudessa myös turkiselämiä, kuten esimerkiksi sikoja jo nykyään? Onko ketuista tullut elintarvikkeita Aasian ...
  • Pälsbranschens Framtid 

   Hietanen, Olli; Heikkilä, Katariina; Nurmi, Timo
   Tutu e-publikationer : 10/2014 (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 21.05.2019)
   Hur ser pälsbranschen ut år 2050? Vem föder upp pälsdjur och var? Sköter robotar i framtiden även pälsdjur, såsom till exempel svin redan i dag? Har rävarna blivit livsmedel på gourmetrestaurangerna i Asien? Eller uppföds ...
  • Intiimi journalismi : Diginatiivit mediat tulevaisuuden journalismin edelläkävijöinä 

   Ruotsalainen, Juho; Heinonen, Sirkka
   Tutu e-julkaisuja : 7/2016 (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 21.05.2019)
   Media ja sen myötä journalismi muuttuvat vauhdilla, jossa jo yksi vuosi on pitkä aika. Teknologiset innovaatiot ajavat muutosta, mutta usein teknologiaa kiinnostavampia ovat median ja journalismin kulttuuriset, niiden ...
  • Pirkanmaan nuorten tulevaisuuskuvat 

   Kuhmonen, Tuomas; Kinnunen, Venla
   Tutu e-julkaisuja : 8/2017 (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 21.05.2019)
   Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu 18–30 -vuotiaiden pirkanmaalaisnuorten toimeentuloon, asumiseen ja elämäntapaan liittyviä tulevaisuudenunelmia, niiden toteutumisen haasteita ja esteitä sekä keinoja esteiden poistamiseksi. ...
  • TRANSFORMATIONAL ENERGY FUTURES : Neo-Carbon Energy Societal Scenarios 

   Heinonen, Sirkka; Ruotsalainen, Juho; Karjalainen, Joni
   FFRC eBOOK : 10/2017 (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 21.05.2019)
   This report presents a set of transformative Neo-Carbon Energy scenarios within a societal context. The scenarios describe how society – social relations, culture, values, economy etc. – may change in a renewable energy ...
  • Paikallisen ruuan tulevaisuuskuvat 

   Kuhmonen, Tuomas; Saarimaa, Riikka; Nurmi, Timo; Ahokas, Ira; Hyvönen, Katja; Kaskinen, Juha
   Tutu e-julkaisuja : 1/2016 (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 21.05.2019)
   Paikalliset ruokajärjestelmät ovat usein vahvasti institutionalisoituneita, kulttuurisesti juurtuneita, taloudellisten valtasuhteiden ja vakiintuneiden kulutustottumusten sementoimia kolossaaleja. Niiden tulevaisuutta on ...
  • VOIMAKAS : elinvoimaa puutarhasektorin uudistumiseen ja kasvuun -tulevaisuusverstaiden tulokset 

   Hietanen, Olli; Saarimaa, Riikka
   Tutu e-julkaisuja : 5/2016 (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 21.05.2019)
   Voimakas-tutkimushankkeessa etsitään uusia ratkaisumalleja puutarha-alan liiketoiminnan kehittämiseksi. Kansainvälisesti ja kansallisesti kilpailukykyinen puutarhatuotanto tarvitsee taustalleen uusia innovaatioita ja ...
  • FINAL NEO-CARBON ENERGY COUNTDOWN : Ready for Renewables 

   Heinonen, Sirkka; Honkapuro, Samuli; Karjalainen, Joni; Koljonen, Tiina; Ruotsalainen, Juho; Similä, Lassi
   FFRC eBOOK : 11/2017 (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 21.05.2019)
   Renewables-based Neo-Carbon Vision of the world in 2050 portrays an electrified, resilient and secure society with empowered, prosumeristic citizens who upload their surplus energy into smart grids as well as download ...
  • RE-ACTING THE FUTURE : New Ways to Work: The Case of Reaktor 

   Kurki, Sofi; Pura, Minna; Wilenius, Markku
   FFRC eBOOK : 8/2016 (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 21.05.2019)
   The Human Being and Value in the Sixth Wave (HUVA) project investigates organisations that are the harbingers of a new way not only to survive, but flourish in this new era of work. The main research case has been a Finnish ...
  • Sustainability Best Practices : Benchmarking Results of the SUSTIS Project 

   Apostol, Oana
   FFRC eBOOK : 10/2016 (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 21.05.2019)
   This study has been conducted as part of the Sustainability and Transparency in Shipbuilding Networks (SUSTIS) project in order to benchmark sustainability practices extant in industries that share similar characteristics ...
  • Perspectives to Sustainability in the Shipbuilding Network : Interview Results of the SUSTIS Project 

   Heikkilä, Katariina
   FFRC eBOOK : 9/2016 (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 21.05.2019)
   Sustainability and Transparency in Shipbuilding Networks (SUSTIS) project concentrates on collecting, combining, and utilization of sustainability information of materials and manufacturing processes for creating sustainability ...