Selaus laitoksen mukaan kokoelmassa Erillisteokset ja sarjat Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus

  • Cargo Traffic on the Helsinki-Tallinn Route 

   Sundberg, Pekka; Posti, Antti; Tapaninen, Ulla
   Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja - Publications from The Centre For Maritime Studies A : 56 (Turun yliopisto, 10.10.2011)
   The twin-city model has found to increase economical activity and well-being. The similar economical, social and cultural background of Finland and Estonia as well as the EU integration give good preconditions to create a ...
  • Corporate Social Responsibility and Shipping Views of Baltic Sea Shipping Companies on the Benefits of Responsibility 

   Kunnaala, Vappu; Rasi, Mirja; Storgård, Jenni
   Publications of the Centre For Maritime Studies, University of Turku, A : 70 (Turun yliopisto, 27.12.2013)
   The safety of shipping operations in the Baltic Sea is an extensively studied issue due to the density of traffic and the ecological sensitivity of the area. The focus has, however, mainly been on ship technology or on ...
  • Development of Russian Ports in The Gulf of Finland 

   Ruutikainen, Pentti; Tapaninen, Ulla
   Publications from the Centre for Maritime Studies A : 51 (Turun yliopisto, 20.11.2009)
   Russia has been one of the fastest developing economic areas in the world. Based on the GDP, the Russian economy grew evenly since the crisis in 1998 up till 2008. The growth in the gross domestic product has annually been ...
  • Driver of Demand in Cargo and Passenger Traffic Between Penta Ports 

   Lappalainen, Anssi; Helminen, Reima; Yliskylä-Peuralahti, Johanna
   Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja - Publications from The Centre For Maritime Studies A : 62 (Turun yliopisto, 30.10.2012)
   Maritime transport moves around 6 billion tonnes of freight every year. The freight consists of liquid bulks (45%), dry bulks (23%) and general cargo (32%). Freight traffic and transports chains vary according to region, ...
  • E-PORT. Improving efficiency of Finnish port community by intelligent systems Final report of the Mobile Port project 

   Posti, Antti (ed.)
   Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja - Publications from The Centre For Maritime Studies A : 58 (Turun yliopisto, 20.09.2012)
   The management of port-related supply chains is challenging due to the complex and heterogeneous operations of the ports with several actors and processes. That is why the importance of information sharing is emphasised ...
  • Effectiveness of Pilotage 

   Lappalainen, Jouni; Kunnala, Vappu; Nygren, Piia; Tapaninen, Ulla
   Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja - Publications from The Centre For Maritime Studies A : 57 (Turun yliopisto, 16.02.2012)
   The objective of the pilotage effectiveness study was to come up with a process descrip-tion of the pilotage procedure, to design performance indicators based on this process description, to be used by Finnpilot, and to ...
  • Effectiveness of pilotage (2nd revised edition). 

   Lappalainen, Jouni; Kunnaala, Vappu; Nygren, Piia; Tapanainen, Ulla
   Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja - Publications from The Centre For Maritime Studies A : 57 (Turun yliopisto, 30.05.2013)
  • Efficiency of the ISM Code in Finnish Shipping Companies 

   Heijari, Juha; Tapanainen, Ulla
   Publications from the Centre for Maritime Studies, University of Turku A : 52 (Turun yliopisto, 17.09.2010)
   Due to increasing waterborne transportation in the Gulf of Finland, the risk of a hazardous accident increases and therefore manifold preventive actions are needed. As a main legislative authority in the maritime community, ...
  • Externalities of Shipping in the Gulf of Finland until 2015 

   Kalli, Juha; Tapaninen, Ulla
   Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja - Publications from the Centre for Maritime Studies University of Turku A : 47 (Turun yliopisto, 01.12.2008)
   During the last few years, the discussion on the marginal social costs of transportation has been active. Applying the externalities as a tool to control transport would fulfil the polluter pays principle and simultaneously ...
  • Finnish Critical Industries, Maritime Transport Vulnerabilities and societal Implications 

   Yliskylä-Peuralahti, Johanna; Spies, Mattias; Kämärä, Alexander; Tapaninen, Ulla
   Publications from the Centre for Maritime Studies, University of Turku, A : 55 (Turun yliopisto, 30.03.2011)
   Maritime transports are very essential for Finland as over 80% of the foreign trade in the country is seaborne and possibilities to carry out these transports by are limited. Any disruption in maritime transports has ...
  • Five Baltic Ports Togehter: Forecasts, Trends and Recommendations 

   Holma, Elisa; Hunt, Tõnis; Lappalainen, Anssi; Mustonen, Maria; Nõmmela, Kaidi; Portsmuth, Raivo; Yliskylä-Peuralahti, Johanna
   Publications of the Centre for Maritime Studies, University of Turku A : 68 (Turun yliopisto, 13.01.2014)
   The ports of Stockholm, Tallinn, Helsinki, Naantali and Turku play key roles in making the Central Baltic region accessible. Effective, competitive, eco-friendly and safe port procedures and solutions for the transportation ...
  • Indicent reporting in shipping. Experiences and best practices for the Baltic Sea 

   Storgård, Jenni; Erdogan, Ilknur; Tapaninen, Ulla
   Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja - Publications from The Centre For Maritime Studies A : 59 (Turun yliopisto, 20.09.2012)
   Incident and near miss reporting is one of the proactive tools of safety management. By analyzing incidents and near misses and by corrective actions, severe accidents can potentially be avoided. Near miss and incident ...
  • Kuljetusalan ja logistiikan tuotevahingot 

   Nygren, Pia; Häkkinen, Jani; Posti, Antti; Sundberg, Pekka; Tapaninen, Ulla
   Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja B : 181 (Turun yliopisto, 15.03.2011)
   Suomi eroaa logistisessa mielessä muista Euroopan maista. Kuljetusetäisyydet ovat Suomessa hyvin pitkiä ja ilmasto-olosuhteet asettavat omat haasteensa logistiikan toimivuudelle. Suomen logistiikkakustannukset ovatkin ...
  • Kuljetusalan tuotevahingot 2020 

   Sundberg, Pekka
   Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja. Turun yliopiston Brahea-keskus : B 213 (Turun yliopisto, 14.01.2021)
   Selvityksen tarkoituksena on kartoittaa kuljetusriskien hallintaa sekä kuljetusvahinkoja ja -turvallisuutta. Tapahtunutta kehitystä verrataan myös aikaisempaan käyttäen vertailukohteena Merenkulkualan koulutus- ja ...
  • Kuljetusvahingot tilastoissa ja asenteet niiden takana 

   Holma, Elisa; Kunnaala, Vappu; Sundberg, Pekka
   Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja - Publications from The Centre For Maritime Studies B : 191 (Turun yliopisto, 20.09.2012)
   Suomessa vakuutusyhtiöt korvaavat vuosittain kuljetuksen tavaravahinkoja noin 30 mil-joonan euron arvosta, mutta monien yritysten pienemmät vahingot jäävät tilastoimatta yritysten hoitaessa vahinkotilanteet itse. Suurin ...
  • Kysely merellisistä olosuhdetietotarpeista 

   Söderholm, Päivi
   Turun yliopiston merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja B : 195 (Turun yliopisto, 27.12.2013)
   Vuosisatojen kuluessa ihminen on kehittänyt uusia teknologisia apuvälineitä kulkeakseen mahdollisimman turvallisesti vesillä. Älyviitat ja niiden välittämä reaaliaikainen tieto edustavat yhtä uutta lenkkiä tässä ketjussa, ...
  • Logistiikka-alan työvoima- ja koulutustarpeet Vakka-Suomessa, Raisiossa ja Raumalla 

   Holma, Elisa; Saurama, Antti
   Turun yliopiston merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja B : 168 (Turun yliopisto, 16.09.2009)
   Työvoiman saatavuudesta on logistiikka-alalla puhuttu viime vuosina paljon. Suurten ikäluokkien eläköityminen, nuorten houkutteleminen alalle sekä muuttuvat koulutus- ja osaamistarpeet ja -vaatimukset ovat keskeisiä työvoiman ...
  • Logistiikkatoimialan rakenne ja taloudellinen kehitys Etelä-Suomessa 2000-luvulla 

   Särkijärvi, Johanna; Kajander, Sakari
   Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja B : 182 (Turun yliopisto, 04.04.2011)
   Tässä raportissa on esitelty viitekehys, jonka avulla voidaan tuottaa tietoa Etelä-Suomen logistiikka-alan taloudellisesta tilanteesta ja kehityksestä säännöllisesti vuositasolla. Raportissa on kuvattu logistiikka-alan ...
  • Logistinen palvelutarjonta Etelä-Suomessa. Logistiikkasektorin asiakasnäkökulma 

   Leppänen, Laura
   Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja - Publications from The Centre For Maritime Studies B : 187 (Turun yliopisto, 16.02.2012)
   Tässä tutkimuksessa on selvitetty logistiikkasektorin asiakastoimialojen, kaupan ja teollisuuden alojen yritysten näkemyksiä logistiikka-alan palvelutarjonnan kehittämistarpeista ja mahdollisista palvelupuutteista. Aihepiiriin ...