Selaus laitoksen mukaan kokoelmassa 1. Kirjat ja opinnäytteetFysiikan ja tähtitieteen laitos

  • 222-UVC-valon käyttö sterilisoinnin välineenä 

   Lahtinen, Leo (05.02.2024)
   Tutkielmassa perehdytään viime vuosina yleistyneeseen UV-valon aallonpituuteen 222 nm. Aallonpituus on siitä mielenkiintoinen, että sitä voitaisiin hyödyntää sterilisoinnissa aiheuttamatta vahinkoa ihmiselle. Tällä hetkellä ...
   avoin
  • A Particle Telescope Verification at an Accelerator Facility 

   Noriega Benitez, Enriqueta (07.07.2021)
   The environment around Earth hosts several particle populations. This region is affected by particles from the galactic cosmic rays, solar wind, and the trapped particles in the radiation belts. The solar wind carries ...
   avoin
  • A Study of Astronomical Polarization, Polarimetric Observations and Polarimetry of Exoplanets 

   Abdul Qadir, Yasir (15.05.2020)
   Astronomical polarization has become one useful tool to study a number of astronomical objects and related astrophysical mechanisms. The polarization of electromagnetic waves is caused by various astronomical phenomena. ...
   avoin
  • A study of III-V/HfO2 interfaces and silicon structure optimization 

   Lahti, Antti
   Turun yliopiston julkaisuja - Annales Universitatis Turkuensis, Ser A I: Astronomica, Chemica, Physica, Mathematica : 683 (Turun yliopisto, 27.01.2023)
   Computational materials physics is a field where we try to understand the phenomena related to materials all around us. However we can only model a small sections portion of these materials in our computations, quantum ...
  • Ab initio investigations of the durability of iron alloys and titanium 

   Nurmi, Eero
   Turun yliopiston julkaisuja. Sarja A I: Astronomica – Chemica – Physica – Mathematica : 605 (Turun yliopisto, 14.06.2019)
   In this ab initio work the oxidation of Fe-Cr, Fe-Al, Fe-Cr-V and Fe-Cr-Al, and the elasticity of Fe-Cr-Al alloys and titanium were investigated. The computational method used was Exact Muffin-tin Orbitals method (EMTO). ...
  • Acceleration of Solar Energetic Particles in coronal shocks through self-generated turbulence 

   Battarbee, Markus
   Turun yliopiston julkaisuja. Sarja AI, Chemica - Physica – Mathematica : 475 (Turun yliopisto, 05.12.2013)
   The acceleration of solar energetic particles (SEPs) by flares and coronal mass ejections (CMEs) has been a major topic of research for the solar-terrestrial physics and geophysics communities for decades. This thesis ...
  • Activity and dust environment of comet 67P/Churyumov-Gerasimenko 

   Zaprudin, Boris
   Turun yliopiston julkaisuja. Sarja AI: Astronomica - Chemica - Physica – Mathematica : 583 (Turun yliopisto, 01.06.2018)
   Comets are scientifically interesting objects for several reasons. Comets are among the most pristine objects of the Solar System, which can give us a way to directly study the imprints of the Solar System formation ...
  • Aktiivisten tähtien aikasarja-analyysi : Roihupurkaukset ja tähdenpilkut 

   Koistinen, Kosti (07.11.2022)
   M-sarjan kääpiötähdet ovat pääsarjan pienimpiä tähtiä. Ne voivat olla rakenteeltaan hyvin eksoottisia, mutta ovat silti hyvin yleisiä: jopa 75% kaikista Linnunradan tähdistä on M-kääpiöitä. Arvellaan, että jokaisen M-kääpiön ...
   avoin
  • ALD:ll a kasvatettujen Al2O3, ZrO2 ja HfO2 kalvojen ominaisuudet eri kasvatusolosuhteissa 

   Uusitalo, Rami-Roope (Turun yliopisto, 10.05.2017)
   Tässä Pro Gradu-tutkielmassa on kuvattu erilaisten metallioksidiohutkalvojen kasvatusmenetelmää ja -laitteistoa. Käytetty kasvatusmenetelmä on atomic layer deposition (ALD) ja käytetty laitteisto on itse rakennettu kokoonpano ...
  • AlGaN-puolijohdepinnan ominaisuuksia 

   Voutilainen, Viivi (Turun yliopisto, 21.03.2018)
   Tässä Pro Gradu -tutkielmassa tutkittiin alumiinigalliumnitridi- (AlGaN) puolijohdepinnan ominaisuuksia. Päätavoitteena oli selvittää, miten kemiallinen vetykloridipohjainen (HCl) etsaus vaikuttaa AlGaN-pinnan kemiallisiin ...
  • Alustamateriaalin vaikutus Sr_2FeMoO_6-ohutkalvojen magneettisiin ominaisuuksiin 

   Lindblom, Lauri (07.04.2020)
   Sr_2FeMoO_6:ta (SFMO) pidetään potentiaalisena materiaalina spintroniikan tarpeisiin, ja siitä valmistetut ohutkalvot ovat tärkeässä roolissa. SFMO:n ominaisuudet monikiteisillä jauhenäytteillä ovat lupaavia, mutta ...
   avoin
  • Amorfiset piikalvot : valmistus, karakterisointi ja ominaisuuksien muokkaus 

   Miettinen, Mikko (27.05.2021)
   Puolijohteet muodostavat koko nykypäivänä tunnetun elektroniikan perustan. Puolijohdemateriaaleista käytetyin materiaali on pii, ja siitä valmistetaan esimerkiksi transistoreja ja aurinkokennoja. Tehokkaimmat piitä käyttävät ...
   avoin
  • Analysing and experimenting the preparation of Gelatin Methacryloyl for 3D bioprinting 

   Alen, Niina (10.05.2022)
   The process of preparing Gelatin Methacryloyl (GelMA) is analysed and tested. The thesis begins with an overview of 3D bioprinting, optimal properties of materials used in 3D bioprinting, and an introduction of GelMA. The ...
   avoin
  • Analysis of the Balmer series in several exoplanet atmospheres 

   Fardella, Valerio (01.09.2023)
   The study of exoplanet atmospheres is a relatively new research field that requires sophisticated and highly precise instruments. In this thesis, I analyzed the Balmer lines as well as the sodium, Na I, and calcium, Ca II, ...
   suljettu
  • Atomic scale engineering and understanding of novel interfaces between oxide films and semiconductor crystals 

   Yasir, Muhammad
   Turun yliopiston julkaisuja. Sarja AI, Chemica - Physica – Mathematica : 551 (Turun yliopisto, 04.02.2017)
   Surface properties of semiconductor crystals play a significant role in the operation of different devices like transistors, LEDs, and solar cells. For better performance of the devices, it is ...
  • Aurinkovoimalalla ja akulla varustetun kotitalouden energianhallinnan neuroverkkopohjainen optimointi 

   Karttunen, Lauri (13.02.2024)
   Kotitalouksien mielenkiinto aurinkovoimaloihin on lisääntynyt muun muassa aurinkopaneelien hintojen laskun sekä energiakriisin aiheuttaman sähkönhinnan nousun takia. Koska aurinkoenergiaa saadaan nimensä mukaisesti vain ...
   avoin
  • Automaattisen perfuusioanalyysin soveltuvuus kliiniseen potilashoitoon 

   Lindström, Nico (10.03.2023)
   Syöpäsolut ovat menettäneet normaalin solun kyvyn ohjattuun solukuolemaan, jolloin ne alkavat jakaantumaan hallitsemattomasti muodostaen kasvaimia. Kasvaimet vaikuttavat heikentävästi elimistön toimintakykyyn ja yleiseen ...
   avoin
  • Avoimen tähtijoukon M44:n tähtien fotometrinen seuranta eksoplaneetan ylikulun havaitsemiseen käyttämällä Tuorlan 70 cm:n kaukoputkea 

   Saarnio, Jussi (Turun yliopisto, 02.11.2016)
   Tutkielmaa varten seurattiin avointa tähtijoukkoa M44. Joidenkin tähtien valokäyrän aikamuutoksia havaittiin fotometrisesti mahdollisien ylikulkujen aikana kuvaamalla tähtiä Tuorlan 70 cm:n kaukoputkella valkoisessa valossa. ...
  • Avoimet kvanttisysteemit ja puhdas dekoherenssi 

   Salokorpi, Tiia (29.02.2024)
   Tutkielmassa käsitellään teoreettisesti kvantti- ja klassisenmaailman rajaa tutkimalla avoimia kvanttisysteemejä ja niihin liittyvää puhdasta dekoherenssia. Tarkoituksena on selvittää avoimen kvanttisysteemin aikakehitys ...
   avoin
  • Avoimet tehtävät 

   Palmroos, Karri (Turun yliopisto, 15.06.2016)
   Fysiikan oppimiseen liittyy runsaasti toisistaan näennäisesti irrallisia faktoja ja teorioita. Tehokkaan oppimisen kannalta ei kuitenkaan ole järkevää opetella ulkomuistiin irrallisia tieto-olioita, sillä tällä tavalla ...